logo České Radiokomunikace a.s.

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší nápady pro internet věcí

Přijďte sestavit ten nejzajímavější prototyp čidla - senzoru, který bude komunikovat prostřednictvím sítě LoRa a bude schopný přenášet užitečná data.

"IoT Hackathony, které jsme v minulém roce uspořádali, poukázaly na velký zájem o internet věcí a přinesly spoustu zajímavých a užitečných nápadů, a to jak v oblasti ekologie, tak i pro běžné věci, se kterými se setkáváme každý den - systémy pro parkování, svoz odpadu a další. V letošním roce jsme otevřeli ČRA IoT Hub, který nám také ukazuje, že o IoT technologie je skutečně velký zájem. Rádi bychom znovu pomohli na svět řadě skvělých nápadů, které by jinak mohly zůstat jen na papíře nebo v hlavách šikovných vývojářů," říká k cílům IoT Hackathonů generální ředitel ČRA Martin Gebauer.

Zájemci z řad vývojářů a fanoušků moderních technologií mohou změřit své síly a během jediného dne sestrojit co nejzajímavější funkční prototyp zařízení, které bude komunikovat prostřednictvím sítě LoRa, která otevírá široké možnosti uplatnění a především přináší nová řešení i v situacích, které se v minulosti musely řešit fyzickým výjezdem pracovníků do terénu, anebo se nedaly řešit vůbec.

Účastníkům celodenních soutěží nabízíme další prostor pro přímé setkání s novými technologiemi, daty a prostředky z oblasti internetu věcí, ke kterým by se jinak nedostali. Autoři nejzajímavějších řešení získají hodnotné věcné ceny i finanční odměnu.

Hackathony jsou určené jednotlivcům nebo týmům vývojářů, kteří přímo na místě mohou sestrojit a aplikovat své nápady na využití internetu věcí (IoT) v síti LoRa. Sítí LoRa pokrýváme krajská města na území ČR a pokračujeme v jejím dalším rozšiřování. Snažíme se najít užitečné a zajímavé příklady užití a současně chtějí přiblížit možnosti IoT širší veřejnosti.

Termíny a místa konání soutěže:

Společný program obou soutěžních dnů:

Doplňující program obou soutěžních dnů:

Článek České Radiokomunikace a.s. ze dne 17. března 2017 - pátek

Další články od České Radiokomunikace a.s.