logo České Radiokomunikace a.s.

Hledáme nejlepší nápady na využití internetu věcí v síti LoRa

České Radiokomunikace vyhlásily druhý ročník soutěže Czech IoT Summer Jam. Soutěžící mohou pro své projekty využít data z různých prostředí - akce je určena pro studenty, absolventy, startupy a technologicky zaměřené firmy.

Z projektů zaslaných do 31. 10. 2017 odborná porota složená ze zástupců Českých Radiokomunikací a partnerů soutěže vybere tři nejlepší.

Vítězný projekt získá 40000 Kč a na náklady organizátora soutěže bude uveden do praxe.

V současné době mají soutěžící k dispozici řadu zajímavých prostředí:

Soutěžící také mohou pro svůj projekt využít údaje ze třech vybraných kontejnerů, které se nacházejí v Roudnici nad Labem. MEVA kontejnery jsou vybaveny senzory Sensoneo, které pravidelně měří výšku odpadu v kontejnerech.

V rámci provozů Českých Radiokomunikací jsou osazena meteočidla, která detekují podmínky na vysílači na Strahově - konkrétně teplotu, vlhkost, rychlost a směr větru, dále chytré elektroměry, nebo parkovací čidla od firmy GOSPACE Tech.

Ve všech případech senzory komunikují nestrukturovaná data, která mohou soutěžící využít pro vlastní návrhy projektů a aplikací.

Článek České Radiokomunikace a.s. ze dne 5. října 2017 - čtvrtek

Další články od České Radiokomunikace a.s.

Nabídka zaměstnání České Radiokomunikace a.s.
GDPR Compliance