logo Českomoravské informační systémy s.r.o.

Flexibilní výkon databáze MS SQL Serveru 2016

Díky dynamickému přidělování výkonu databáze MS SQL Serveru 2016 má uživatel možnost snadněji růst bez nečekaných investičních nákladů. Flexibilita bez závazků již od 650 Kč měsíčně!

MS SQL Server 2016 jako služba přináší firemním zákazníkům ekonomicky výhodnější alternativu k relativně drahým licencím tradičních databází. Tentýž produkt poskytovaný formou pronájmu eliminuje prakticky veškeré fixní náklady spojené s nákupem licence do osobního vlastnictví. Byť je cena zásadní benefit, zdaleka není jediný.

Dalším důležitým plusem je flexibilita poskytovaného výkonu. Klientům odpadá nutnost odhadovat potřebný výkon serveru s ohledem na jejich stávající nebo budoucí požadavky, kdy se s růstem firmy a počtem uživatelů mění také požadavky na výkon databázového serveru.

Poskytovatel služby MS SQL Server 2016 může dynamicky přidávat či ubírat počet procesorových jader, množství operační paměti, stejně jako diskovou kapacitou v závislosti na změně potřeb klienta. V souvislosti s tím se mu pouze upraví měsíční paušál, který za pronájem řešení platí.

Velká úspora investic

Správná a efektivní optimalizace výkonu služby MS SQL Server 2016 není sama o sobě triviální. Je nutné identifikovat oblasti, které představují stabilní zátěž pro výkon v široké škále situací, stejně jako ty, jejichž požadavky na výkon se v různých časových úsecích radikálně mění. Příkladem může být pravidelné měsíční zpracování výkazů a přehledů.

Proto je nutné tyto potřeby a požadavky klienta nejprve analyzovat, což je věc, se kterou by měl kvalifikovaný poskytovatel služby pomoci a ještě před navyšováním hardwarových zdrojů navrhnout řešení softwarové optimalizace.

I díky této flexibilitě, kdy si zákazník zakoupí jen tolik výkonu, kolik skutečně potřebuje a využije, lze oproti variantě krabicové verze a fyzického hardwaru ušetřit ve finále až desetitisíce korun v horizontu prvních 3 let. Nehledě na to, že poskytovaná služba elimininuje riziko škod spojených s nevhodně zvolenou hardwarovou konfigurací.

MS SQL Server 2016 je důvěryhodná platforma, která ve svém oboru dosahuje předních výsledků ve srovnávacích testech TPC. Srovnávací test TPC-E měří úlohu online zpracování transakcí (OLTP) typickou pro moderní zákaznické prostředí.

Další články k tématům - analýza - databáze - flexibilita - investice - licence - OLTP - optimalizace - server - SQL - úspory

Článek Českomoravské informační systémy s.r.o. ze dne 15. září 2016 - čtvrtek

Další články od Českomoravské informační systémy s.r.o.