logo CESNET z. s. p. o.

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

Cílem výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace bylo rozvíjet a postupně přetvářet síť CESNET2 v integrované informační a komunikační prostředí. Součástí bylo také řešení problematiky optických a IP sítí, výpočetních i přístupových gridů, mobility, multimediálních služeb a problematika End to End Performance.

Výsledky dosažené při řešení sedmiletého výzkumného záměru sdružení CESNET Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace významným způsobem ovlivnily rozvoj ICT nejen v České republice. Konstatovala to oponentní rada složená z nezávislých odborníků během oponentního řízení, které proběhlo 8.3. 2011 v Praze.

Na rozdíl od minulých let, kdy se každoroční oponentní řízení pravidelně zabývalo aktivitami realizovanými během uplynulého kalendářního roku, tentokrát oponentní rada hodnotila přínos výzkumného záměru i za celou dobu jeho trvání. Své postřehy formulovala v Závěrečné zprávě o řešení výzkumného záměru za období 2004 - 2010.

V rámci řešení výzkumného záměru se sdružení CESNET účastnilo významných mezinárodních projektů. Důraz byl kladen na jeho zapojení do projektů nejvýkonnější evropské síťové infrastruktury GÉANT, které jsou finančně podporovány Evropskou unií. Ve funkci hlavního řešitele výzkumného záměru působil po celou dobu jeho trvání ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc.

V Závěrečné zprávě oponentní rada mimo jiné konstatovala, že řešení výzkumného záměru významným způsobem ovlivnilo parametry informační a komunikační infrastruktury pro výzkum a vývoj v České republice, kterou kromě všech veřejných vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR využívají další 304 subjekty, jako jsou výzkumné organizace, nemocnice, knihovny, střední a základní školy a další. Počet individuálních uživatelů se odhaduje na stovky tisíc, přičemž velmi významnou skupinu tvoří studenti vysokých škol.

Hlavním výsledkem sedmiletého výzkumného záměru je podle oponentní rady moderní e-infrastruktura pro výzkum a vývoj CESNET2, která se svými parametry a poskytovanými službami řadí mezi nejlepší akademické sítě v Evropě, jak ukazuje například hodnotící analýza TERENA Compendium 2009. "Současný stav infrastruktury (CESNET2) je dobrým výchozím bodem pro jak kvantitativní, tak i kvalitativní rozvoj národní e-infrastruktury pro výzkum a vývoj, který bude v následujícím období významně ovlivněn vznikem velkých výzkumných infrastruktur v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a jejich požadavky na přenos dat," uvádí mimo jiné Závěrečná zpráva.

Jak oponentní rada dále uvedla, pro výzkumný záměr bylo charakteristické, že výsledky výzkumu a vývoje byly přímo aplikovány v infrastruktuře a portfoliu poskytovaných služeb, mimo jiné i v podobě patentů, užitných vzorů, prototypů či funkčních vzorků.

Oponentní rada vyzdvihla i výsledky výzkumného záměru dosažené v posledním roce jeho realizace, tedy v roce 2010. Podle oponentů se prokázalo, že řešení výzkumného záměru má dlouhodobě vynikající úroveň. To lze dokladovat nejen na příkladech vlastní využitelnosti výsledků, ale i aktivní participací řešitelského týmu na řadě konferencí, jeho účastí na významných projektech v rámci Evropské unie včetně účasti na řízení těchto projektů, počtem odborných publikací či pořádáním vlastních workshopů a seminářů. Ve všech těchto oblastech bylo sdružení velmi aktivní a úspěšné i v roce 2010.

Na základě zkušeností a know-how získaného při řešení výzkumného záměru zpracoval tým pracovníků sdružení návrh projektu na zajištění provozu a dalšího rozvoje sítě národního výzkumu a vzdělávání s názvem Velká infrastruktura CESNET, který na ukončený výzkumný záměr Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace plynule naváže. Česká vláda zároveň na základě předložených materiálů schválila zařazení infrastruktury provozované sdružením CESNET do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace.

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne 11. března 2011 - pátek

Další články od CESNET z. s. p. o.

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě