logo CESNET z. s. p. o.

Vědci ze tří kontinentů se v Praze radí o měření kosmického záření

Mezinárodní setkání vědců pracujících na projektu Pierre Auger Observatory probíhá od 16. do 18. dubna v Praze. Projekt Pierre Auger Observatory zajišťuje provoz detektorů kosmického záření umístěných v argentinské pampě na ploše tří tisíc kilometrů čtverečních.

Kompletní dostavba detektorů by měla být završena do konce letošního roku, ale již nyní probíhají měření z funkčních částí centra. Ta vedla k významným poznatkům o vlastnostech a původu kosmického záření s vysokou energií.

Pražské setkání, organizované Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a sdružením CESNET, se zabývá možnostmi využití gridu pro náročné simulace spršek kosmického záření v atmosféře. Projekt používá grid od roku 2006, kdy CESNET v rámci projektu evropského gridu EGEE poskytl servery a vytvořil základní jednotku pro práci v gridovém prostředí, tzv. virtuální organizaci.

Při výpočtech se najednou používalo přes 200 počítačů z osmi výpočetních center. Testy ukázaly užitečnost gridového řešení. V letošním roce proto bude kapacita výpočetních prostředků vyhrazených pro virtuální organizaci projektu několikanásobně navýšena. 25 účastníků z devíti zemí tří kontinentů v Praze diskutuje o tom, jak nejlépe nové prostředky využít a pomocí gridu zpřístupnit všem více než 250 vědcům zapojeným do projektu.

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne 17. dubna 2008 - čtvrtek

Další články od CESNET z. s. p. o.