logo CESNET z. s. p. o.

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

Úřad pro patenty a ochranné známky USA vydal 14.1. 2014 patentovou listinu US 8,630,035 Modular set of devices for optical amplification of signal by raman fiber amplifier, hlavním autorem zařízení je Ing. Miroslav Karásek, DrSc.

Patent garantuje výhradní práva sdružení CESNET pro výrobu, prodej a dovoz těchto zařízení na území Spojených států amerických. Zařízení je v České republice již chráněno patentem číslo 303036  vydaným 7.3. 2012 Úřadem pro průmyslové vlastnictví.

Sdružení CESNET hledá zájemce o výrobu a nasazení těchto a dalších zařízení z rodiny otevřených přenosových zařízení CzechLight. Označení je také chráněno registrovanou ochrannou známku CzechLight.

Toto unikátní zařízení umožňuje přeměnit přímo přenosové optické vlákno v rozprostřený optický zesilovač s plochou charakteristikou zisku přes celé přenosové pásmo a zároveň dosáhnout vyrovnaného šumového čísla přes celé spektrum.

Hlavním autorem zařízení je dlouholetý spolupracovník sdružení CESNET Ing. Miroslav Karásek, DrSc., který loni zemřel po závažné nemoci ve věku nedožitých 67 let. Miroslav Karásek je autorem dvou monografii a více než stovky původních příspěvků publikovaných v zahraničních vědeckých časopisech a na specializovaných konferencích, které byly více než 750krát citovány.

V rámci jeho spolupráce se sdružením vznikly také optické zesilovače CLA, za jejichž nasazení mu společně s kolegy ze sdružení CESNET Janem Radilem a Josefem Vojtěchem byla v roce 2007 udělena Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Další články k tématům - amplifier - CzechLight - optické - patent - USA - zesilovač - Miroslav Karásek

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne 10. února 2014 - pondělí

Další články od CESNET z. s. p. o.