logo CESNET z. s. p. o.

Výsledky výzkumného záměru sdružení CESNET udržují svou vysokou odbornou úroveň

V roce 2008 se opět podařilo udržet vysokou odbornou úroveň řešení jednotlivých úkolů výzkumného záměru sdružení CESNET Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace.

Uvedla to oponentní rada, která hodnotila výsledky řešení výzkumného záměru za uplynulý kalendářní rok v rámci průběžného oponentního řízení předepsaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako poskytovatele institucionální podpory. Výzkumný záměr byl zahájen v roce 2004 a jeho ukončení je naplánováno na příští rok. Podkladem oponentního řízení, které se uskutečnilo 9. února letošního roku v Praze.

Oponentní rada složená z nezávislých odborníků konstatovala, že výzkumný záměr byl v hodnoceném období řešen na vysoké odborné úrovni především z těchto důvodů :

V následujících etapách oponentní rada doporučuje pokračovat v aplikaci výsledků jednotlivých výzkumných aktivit v praxi a také zajistit právní ochranu těchto výsledků. Oponentní rada kromě toho navrhuje věnovat větší úsilí v informování veřejnosti o výzkumném záměru a jeho výsledcích.

Cílem výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace je rozvíjet a postupně přetvářet síť CESNET2 v integrované informační a komunikační prostředí. Součástí je řešení problematiky optických a IP sítí, výpočetních i přístupových gridů, mobility, multimediálních služeb či problematika End to End Performance. Výzkumný záměr počítá s účastí sdružení CESNET na významných mezinárodních projektech. Důraz je kladen na jeho zapojení do projektů nejvýkonnější evropské síťové infrastruktury GN2/GN3, které jsou významně finančně podporovány Evropskou unií.

Další články k tématům - CESNET - oponentní - rada - výsledky - výzkumný

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne 11. února 2009 - středa

Další články od CESNET z. s. p. o.