logo CESNET z. s. p. o.

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Sdružení CESNET své služby poskytuje akademické, vědecké či výzkumné komunitě, ale i dalším odborníkům. Díky tomu mohou získat předstih ve svých oborech.

Konference e-infrastruktury CESNET na Masarykově koleji ČVUT v pražských Dejvicích představila komplexní přehled služeb a výzkumných aktivit sdružení CESNET. V průběhu programu CESNET odhalil i svůj nový vizuální styl včetně nového loga.

V úvodu vystoupili ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád a také Erik Huizer, CEO organizace GÉANT, která provozuje panevropskou výzkumnou a vzdělávací síť.

V celodenním přednáškovém bloku vedle odborníků sdružení promluvili významní zástupci uživatelské komunity, kteří hosty seznámili s konkrétními příklady spolupráce. Pomocí technologických demonstrací CESNET představil i novinky z vlastního výzkumu a vývoje.

V dopolední části programu CESNET poprvé veřejnosti představil nové logo a z něj odvozený vizuální styl. Grafická podoba nového loga vychází z binárního kódu, kdy je pro převod využit princip rovinné kartézské soustavy souřadnic s osami x a y.

Za předpokladu, že jsou na obou osách stejné jednotky, získáme čtverečkovanou síť, ve které se můžeme pohybovat - jednička bude vždy o patro výše než nula.

Nové logo tvoří název sdružení a sedm modrých kostiček, které jsou grafickým přepisem písmena c do binární reprezentace ASCII kódu.

Stejným způsobem získaly nová loga rovněž jednotlivé služby a aktivity sdružení. Také podobu jejich grafických značek určil binární kód, respektive přepis prvního písmene dané služby či aktivity do tohoto kódu.

Současně s novým logem začal CESNET používat i nové písmo - font Avenir, což ve francouzštině znamená budoucnost.

Další články k tématům - ASCII - ČVUT - infrastruktura - logo - výzkum - Jan Gruntorád - Erik Huizer

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne 12. prosince 2017 - úterý

Další články od CESNET z. s. p. o.