logo CESNET z. s. p. o.

Výzkumný záměr sdružení CESNET

Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace jsou přenášeny do praxe především implementací v síti CESNET2, což kromě zlepšení parametrů sítě přináší také nové možnosti komunikace a zvýšený komfort jejím uživatelům.

Některé výsledky z oblasti vývoje programovatelného hardwaru se navíc podařilo úspěšně komercializovat. Konstatovala to oponentní rada, která hodnotila výsledky řešení výzkumného záměru za uplynulý kalendářní rok v rámci průběžného oponentního řízení předepsaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky coby poskytovatelem institucionální podpory.

Podkladem oponentního řízení, které se uskutečnilo 6. února letošního roku v Praze, byla průběžná roční zpráva o řešení výzkumného záměru (viz http://www.cesnet.cz/doc/2007/zprava/). Výzkumný záměr byl zahájen v roce 2004 a jeho plánované ukončení je stanoveno na rok 2010.
Oponentní rada, kterou tvořili přední nezávislí odborníci z oblasti informačních a komunikačních technologií, dospěla k závěru, že výzkumný záměr byl v hodnoceném období řešen na vysoké odborné úrovni, a to především z těchto důvodů :

Podle oponentní rady se v roce 2007 podařilo udržet vysokou odbornou úroveň při řešení jednotlivých úkolů výzkumného záměru. V následujících etapách oponentní rada doporučuje pokračovat v přenosu výsledků jednotlivých aktivit do praxe a zajistit ochranu těchto výsledků pomocí užitných vzorů či patentů.

Výzkumný záměr Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace navazuje na výzkumný záměr Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace, který sdružení řešilo v letech 1999-2003 a jehož výsledky úspěšně obhájilo na začátku roku 2004.

Současný výzkumný záměr na dosažené výsledky navazuje. Cílem výzkumného záměru je rozvíjet a postupně přetvářet síť CESNET2 v integrované informační a komunikační prostředí. Součástí je řešení problematiky optických a IP sítí, výpočetních i přístupových gridů, mobility, multimediálních služeb či problematika End to End Performance. Výzkumný záměr počítá s účastí sdružení CESNET na významných mezinárodních projektech. Důraz je kladen na jeho zapojení do projektu nejvýkonnější evropské infrastruktury GN2, který v rámci 6. rámcového programu EU navazuje na projekt GÉANT.

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne 8. února 2008 - pátek

Další články od CESNET z. s. p. o.