logo CESNET z. s. p. o.

Živé přenosy očních operací na síti CESNET2

Živé přenosy několika očních operací byly součástí videokonference, kterou na setkání očních lékařů Live a Video Surgery 2009 technicky zajišťovalo sdružení CESNET a společnost CNC Praha.

Přímé přenosy z operačních sálů oční kliniky poskytly divákům v kongresovém sále pohled do operačního pole i komentář operatéra. Videokonference navíc umožňují on-line připojení operačních sálů dalších očních klinik, konkrétně očních klinik fakultních nemocnic v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě. K vidění byly ukázky refrakční, vitreoretinální a kataraktové chirurgie.

CESNET poskytnul technologii pro spojení více zúčastněných partnerů, a umožnil tak živý přenos z několika operačních sálů najednou do konferenční haly. Pro přenos byla využita infrastruktura výzkumné sítě CESNET2. Odborníci ze společnosti CNC Praha navrhli a zrealizovali technické řešení videokonference a po dobu konference poskytovali technickou podporu pro oční kliniky v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě.

Nasazená videokonferenční zařízení LifeSize umožilo přenos ve vysoké (HD) kvalitě. Součástí použitých technologií byl i speciální videokonfereční stojan, společně vyvinutý právě pro telemedicínské aplikace.

Videokonferenční zařízení bylo společně s hlavní kamerou, obrazovkou a přijímačem bezdrátového mikrofonu součástí telemedicínského vozíku se zabudovanou baterií (UPS). Toto řešení umožňuje snadné přesunutí ze sálu na sál v průběhu dne, a to bez nutnosti opětovného zapínání všech komponentů. Celý komplet splňuje jak hygienické, tak technické nároky na umístění přímo na operační sál.

Stejné řešení bylo použito i během předcházejících setkání Live a Video Surgery 2007 a Live a Video Surgery 2008, kdy díky videopřenosu mohli práci kolegů sledovat lékaři na různých místech České republiky takřka v takové kvalitě, jako by byli přítomni přímo na operačním sále.

Akce, kterou organizovala Oční klinika Ústřední vojenské nemocnice Praha, se uskutečnila 23. a 24. ledna 2009.

Další články k tématům - CESNET - Live - očních - operačních - přenos - Surgery - Video - videokonference

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne 26. ledna 2009 - pondělí

Další články od CESNET z. s. p. o.