logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Čeští lékaři mají zájem o eHealth

Podle průzkumu CompuGroup Medical vítají čeští lékaři softwarová řešení, která ulehčí a zefektivní práci v ordinaci. Průzkum potvrdil předpoklad, že další rozvoj eHealth má smysl, musí však poskytovat okamžitý přínos všem účastníkům.

Společnost CompuGroup Medical realizovala průzkum mezi svými klienty z řad nemocnic, praktických lékařů, ambulantních specialistů a stomatologů po celé České republice v období od března do května 2013 a zapojilo se do něj téměř 2700 respondentů.

"Lékaři si uvědomují, že softwarová řešení jim usnadňují život a výrazně zefektivňují provoz ambulance. Jisté je, že ambulantní lékaři i nemocnice o moderní technologie zájem mají," komentuje výsledky průzkumu, ředitel divize Ambulantní software společnosti CompuGroup Medical Česká republika.

S produkty a službami značky CompuGroup Medical jsou lékaři nadprůměrně spokojeni. Na škále od 1 do 7 jim udělili celkovou známku 1,93. Čím blíže je známka číslu 1, tím více vyjadřuje spokojenost se službami. U klientů má CGM image společnosti, která je flexibilní, inovativní a zajímá se o problémy a potřeby lékaře.

"Velmi mě těší, že produkty CGM vnímají lékaři pozitivně. Uvědomují si, že v řadě situací jim usnadňují život. Pracují s nimi rádi a uvědomují si přínos pro jejich ambulantní praxi," uzavírá Jan Hlaváček.

On-line dotazník byl klientům k dispozici od poloviny března do poloviny května 2013. Vyplnilo ho celkem 2672 zdravotnických pracovníků. Jde tak o jeden z největších průzkumů mezi českými zdravotníky vůbec.

Další články k tématům - ambulance - eHealth - nemocnice - ordinace - průzkum - zdravotnictví - Jan Hlaváček

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 17. července 2013 - středa

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.