logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Elektronická komunikace nemocnic se zlepšuje

Elektronické nástroje nemocnice alespoň někdy využívají při komunikaci s institucemi, mezi sebou navzájem nebo s externími ambulancemi. Dalšímu rozvoji brání finance a neochota zaměstnanců.

Z exkluzivního průzkumu CompuGroup Medical v 57 českých nemocnicích vyplývá, že se v nich postupně začíná rozšiřovat elektronická komunikace. To však ještě neznamená, že elektronická komunikace převládá. Navzdory tomu, že je rychlá a efektivní, jejímu masovému rozšíření stále brání celá řada překážek.

Největší překážkou jsou finance (32 %), následuje neochota zaměstnanců přizpůsobovat se novým věcem (13 %) a chybějící softwarové vybavení (12 %). Pro zástupce nemocnic jsou nové technologie synonymem zvyšování efektivity i kvality poskytované péče. Tlak na snižování nákladů, který je nyní ve zdravotnictví velmi výrazný, ale často vede i k omezení investic do IT. Mezi zaměstnanci nemocnic je pak patrná nechuť ke změnám a jistá nostalgie k papírovým dokumentům, se kterými jsou zvyklí pracovat.

"Internet, email a další formy elektronické komunikace nemocnice využívají nejčastěji při styku se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi," vysvětluje Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika. Nemocnice mezi sebou nejčastěji informace sdílejí telefonicky. Významný podíl stále tvoří i standardní pošta, případně fax. Při komunikaci s pacientem jsou nejvýznamnějším komunikačním nástrojem osobní schůzky. Například sdělování výsledků vyšetření probíhá většinou osobně, případně telefonicky. Standardní pošta pomalu ustupuje.

Internet se při styku s pacientem doposud příliš neprosadil, což souvisí i se současným IT vybavením českých nemocnic. Třetina z nich například postrádá elektronický objednávkový a zvací systém pro pacienty. V řadě nemocnic na některých odděleních navíc úplně chybí připojení k internetu. V dalších je připojení pomalé nebo je omezeno pouze na intranet.

Komunikace prostřednictvím pošty nebo osobních schůzek je však vysoce časově náročná a finančně nákladná. Efektivním řešením je sdílení informací pomocí specializovaných zdravotnických softwarů, které lékaři a další zdravotničtí pracovníci používají k řešení každodenní agendy. Dokumenty však musí být kvůli bezpečnosti opatřeny elektronickým podpisem.

Při sdílení zdravotních údajů je klíčová ochrana osobních údajů a vysoká úroveň zabezpečení. K citlivým datům nikdo nepovolaný nemůže mít přístup a každá zpráva musí být vždy prokazatelně a nezpochybnitelně doručena adresátovi.

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 31. května 2013 - pátek

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.