logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Elektronické odesílání dávek pojišťovnám využívá polovina ambulantních lékařů

Podle statistik CGM elektronicky odesílá dávky pojišťovnám již celkem 46 % ambulantních lékařů. Ambulancím to přináší nejen nezanedbatelného usnadnění agendy, ale také rychlejší proces získávání financí ze strany pojišťoven.

V letošním roce odesílá podle statistik společnosti CompuGroup Medical dávky pojišťovnám elektronicky téměř polovina ambulantních lékařů. Důvodem zájmu o elektronickou komunikaci s pojišťovnami je schopnost výrazného snížení administrativy a zjednodušení celého procesu. Při elektronickém podání navíc dochází k online kontrole vyúčtování. Lékaři tak získají okamžitou zpětnou vazbu, zda byly dávky správně připraveny. Díky urychlení procesu mohou ambulance očekávat i rychlejší úhradu od pojišťoven.

"Lékaři mají ve specializovaných programech zaměřených na komunikaci s pojišťovnami vítaného pomocníka. Pokud je využívají, mají možnost všechny informace odeslat sami z pohodlí ordinace. První verzi specializovaného softwaru na odesílání dávek jsme vyvinuli již před několika lety. Díky jeho zásadní inovaci v roce 2010 se počet lékařů komunikujících s pojišťovnami elektronicky za poslední dva roky téměř zdvojnásobil", uvedl Vladimír Přikryl, jednatel společnosti CompuGroup Medical. "Zájem o elektronické podávání dávek přímo z ambulantního programu nyní opět výrazně roste. Nově totiž tuto možnost nabízíme i ve spolupráci s největší českou zdravotní pojišťovnou", doplnil Vladimír Přikryl.

Moderní softwarové moduly zaměřené na komunikaci s pojišťovnami nabízí uživatelům nejen snadné vyúčtování a přehledné vedení knihy elektronického podání. Ta umožňuje například odložené odeslání či sledování stavu vyúčtování. Dávky navíc již není nutné podávat na disketách. Dochází tak k omezení práce s tímto zastaralým médiem, které moderní počítače nepodporují. Uživatelé zároveň uspoří náklady na poštovné.

"Specializovaný software pro odesílání dávek pojišťovnám by měl být především spolehlivý, snadno ovladatelný a srozumitelný. To jsou klíčové faktory, které lékařům šetří čas a tím rovněž finance", vysvětlil Jan Hlaváček ze společnosti CompuGroup Medical.

"Kvalitní softwary by měly poskytnout lékařům možnost vyřídit veškerou potřebnou administrativu přímo z ordinace, bez nutnosti pochůzek. Elektronizace rutinních agend ordinací je podle nás základním předpokladem fungujícího systému elektronického zdravotnictví", dodává Jan Hlaváček.

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 12. června 2012 - úterý

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

M-Files - Document Management System