logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Elektronické recepty nemohou fungovat bez legislativy a dodržení anonymity pacientů

Podle plánu sněmovního výboru by od roku 2015 mělo být zavedeno povinné využívání elektronických receptů. To by mělo vést k většímu komfortu lékařů, lékárníků i samotných pacientů. Aby však bylo dosaženo požadované efektivity systému, je třeba dodržet několik zásad.

Klíčovým faktorem je srozumitelnost celého procesu a také zdravotníky využívaný software. Ten by měl být velice intuitivní a jednoduchý na ovládání, protože spolehlivost a rychlost je pro lékaře zcela zásadní. Samotný komunikační kanál by měl být maximálně jednotný, aby nebyli lékaři nuceni komunikovat s každou organizací pomocí jiného systému, jako je tomu v současnosti.

Nutnost elektronického podpisu a dodržení anonymity

V rámci samotného procesu elektronického předepisování by měl být důsledně dodržován zákon o elektronické preskripci, zejména pak dodržení požadavku na elektronický podpis receptu ve všech fázích jeho použití. Lékárna vždy musí dostat originál podepsaný lékařem. Lékaři, lékárníci i pacienti se tímto způsobem vyhnou případným problémům s neplatným či nepravým receptem.

Dalším ze zásadních kroků v rámci zavádění e-preskripce by měla být anonymizace elektronických receptů, které jsou ukládány v centrálním úložišti Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Ta by měla proběhnout rozdělením elektronického receptu na část nesoucí informace z receptu a část obsahující informace o pacientovi.

Díky dodržení anonymity uložených elektronických receptů, bude možné zcela zamezit zneužití citlivých údajů pacientů.

Přístup do lékové historie pro lékaře

Aby byl celý proces e-preskripce maximálně užitečný, mělo by zároveň dojít ke zpřístupnění kompletní lékové historie pacienta praktickému lékaři. Takto zpřístupněná kontrola všech předepsaných a vyzvednutých léčiv by smysl elektronizace zdravotnictví značně obohatila. Navíc zde existuje možnost, že by se do tohoto systému mohli za určitých podmínek zapojit rovněž pacienti.

Ti by tak měli možnost se snadno informovat o interakcích jednotlivých léků či například o jejich aplikaci. Vše je samozřejmě naprosto nezbytné korektně ošetřit legislativou a zamezit tomu, aby měl do lékové historie pacienta přístup kdokoliv nepovolaný.

Bez těchto zásadních opatření pravděpodobně nebude systém elektronického předepisování receptů fungovat naplno a v souladu s požadavky zdravotníků i pacientů.

Další články k tématům - archivace - elektronizace - legislativa - zákon - zdravotnictví

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 10. prosince 2012 - pondělí

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.