logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Zavádění elektronizace komunikace lékař - pacient trápí české nemocnice

Podle průzkumu Ipsos jsou komunikace s pacienty, moderní metody edukace personálu v rámci elektronizace zdravotnictví i elektronizace zdravotnictví obecně, nejpalčivější problémy, se kterými se v současnosti potýkají české nemocnice.

Český systém zdravotnické péče je podle průzkumu Ipsos (Barometr českého zdravotnictví 2015) v celoevropském srovnání dlouhodobě považován za kvalitní. Rozdílně ho vnímají ředitelé ze státního a soukromého sektoru. Přesto však téměř všichni ředitelé nemocnic (90%) vidí možnosti reálného zlepšení kvality zdravotní péče nemocnice, kterou sami řídí.

Ke zlepšení situace by mohla pomoci modernizace vzdělávání zdravotnického personálu spolu s investicemi do moderních technologií a zdravotnických informačních systémů, které v současnosti plánují ředitelé nemocnic. Jednou z oblastí, která by zvýšení kvality měla přinést, je IT a infrastruktura, do nichž plánuje investovat více než 80% ředitelů.

"Investice do moderních technologií a informačních systémů jsou v současném nastavení českého zdravotnictví nezbytným krokem, jak zlepšit kvalitu zdravotní péče. Jeden z nejpalčivějších problémů ve zdravotnictví je dlouhodobě komunikace s pacienty. Ta se drží na prvních příčkách v žebříčku největších rezerv již několik let a naší snahou je situaci zlepšit tak, aby byla komunikace komfortní nejen pro lékaře, ale i pro pacienty, a obě strany měly dostatek informací, které potřebují. Zlepšení edukace zdravotnického personálu je naším dlouhodobým cílem. Nyní jsme ukončili pilotní fázi vzdělávacího projektu E-health v e-learningu pro zdravotnické profesionály a po právě probíhajících revizích otevřeme kurzy pro širokou zdravotnickou veřejnost. E-learningem se tak snažíme připravit lékaře i ostatní zaměstnance ve zdravotnictví na přicházející elektronizaci a usnadnit jim práci se softwarovým vybavením," uvádí k výsledkům výzkumu Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika.

Elektronizace komunikace mezi lékařem a pacientem znamená v současnosti především možnost online konzultací zdravotního stavu, sdílení výsledků vyšetření a dalších zdravotnických zpráv, objednávání se online nebo vystavování elektronických receptů. Lékař se tak těmto aktivitám může věnovat v libovolném čase, který si sám vyhradí a v kterém ho nikdo neruší. Pacient na druhé straně má kontrolu nad svými daty a nemusí v nezbytně nutných situacích k lékaři telefonovat nebo ho osobně navštívit.

K dalším aktuálním problémům patří podle dotazovaných ředitelů otázka celkového zkvalitnění segmentu služeb, elektronizace zdravotní péče a moderní metody edukace personálu v rámci elektronizace zdravotnictví.

Barometr českého zdravotnictví 2015 - výzkum mezi řediteli nemocnic, provedla průzkumná společnost Ipsos v rámci projektu neziskové organizace HealthCare Institute v průběhu května 2015.

Výzkumu se zúčastnilo 64 ředitelů nemocnic.

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 11. srpna 2015 - úterý

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Citlivá data pacientů po zavedení GDPR

Odborná poradna pomáhá se zaváděním GDPR procesů a postupů do ordinací lékařů

Platba kartou v ordinacích lékařů

Portál CGM Svět pomáhá českým lékařům a profesionálům ve zdravotnictví

Elektronické vyúčtování pro zdravotní pojišťovny

Pacienti by uvítali možnost elektronické komunikace se stomatology

Čeští pacienti chtějí komunikovat s lékaři elektronicky

Umělá inteligence pomáhá lékařům s administrativou

EET poradna pro ambulance lékařů

EET pro lékařské ambulance

Elektronickou komunikaci s pacienty preferuje stále více lékařů

CGMesky využívá přes 700 zdravotnických zařízení v Česku

Přes milion zdravotnických zpráv s MEDICAL NET

Ambulantní lékaři hodnotí spolupráci s pojišťovnami

ASISTENT PL pomáhá lékařům při léčbě hypertenze

Dan Navrátil - nový ředitel divize nemocničních informačních systémů CGM

Elektronické sdílení zdravotních záznamů s MEDICAL NET roste

CGM se stala nadnárodní evropskou společností

Elektronické objednávání k lékaři pomáhá s péčí o své blízké

Elektronická komunikace ve zdravotnictví v Česku

Lékařské moduly pomáhají pacientům s cukrovkou

Elektronická komunikace ve zdravotnictví je na vzestupu

CGM Svět - komplexními informační služby pro profesionály ve zdravotnictví

Komunikace lékař - pacient online

Zavádění elektronizace komunikace lékař - pacient trápí české nemocnice

eHealth v eLearningu pro zdravotnické profesionály

Elektronizace zdravotnictví se prosazuje ve stále více ordinacích

Elektronická komunikace lékař - pacient se již stává trendem

CompuGroup Medical ČR má certifikaci ISO 20000

MEDICAL NET letos přenesl čtyřikrát víc zdravotnických dat oproti roku 2014

Inovace CompuGroup Medical oceněny v prestižní soutěži Best Innovator

Radek Chvosta z AVDZP je členem týmu pro Národní strategii elektronického zdravotnictví

Češi chtějí online pacientské služby

CompuGroup Medical ČR mezi finalisty Best Innovator 2014

Češi postrádají online služby při komunikaci s lékaři

Pozitivní listy pomáhají lékařům a šetří finance VZP

Počet uživatelů moderní komunikace s lékařem pomocí CGM LIFE eSERVICES roste

CompuGroup Medical Česká republika je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Léková historie pojištěnců ZP MV ČR - unikátní projekt bezpečnější preskripce

Komunikace přes MEDICAL NET roste

CGM LIFE eSERVICES usnadňuje komunikaci s pacientem a pomáhá šetřit čas lékařů

Analytický software pomáhá s včasnou diagnostikou rakoviny

Pacienti nechtějí u lékaře dlouho čekat a často se nedovolají do ordinace

CompuGroup Medical AG posiluje novými akvizicemi

CompuGroup Medical expanduje v segmentu laboratorních informačních systémů

Acronis True Image 2019