logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Zavádění elektronizace komunikace lékař - pacient trápí české nemocnice

Podle průzkumu Ipsos jsou komunikace s pacienty, moderní metody edukace personálu v rámci elektronizace zdravotnictví i elektronizace zdravotnictví obecně, nejpalčivější problémy, se kterými se v současnosti potýkají české nemocnice.

Český systém zdravotnické péče je podle průzkumu Ipsos (Barometr českého zdravotnictví 2015) v celoevropském srovnání dlouhodobě považován za kvalitní. Rozdílně ho vnímají ředitelé ze státního a soukromého sektoru. Přesto však téměř všichni ředitelé nemocnic (90%) vidí možnosti reálného zlepšení kvality zdravotní péče nemocnice, kterou sami řídí.

Ke zlepšení situace by mohla pomoci modernizace vzdělávání zdravotnického personálu spolu s investicemi do moderních technologií a zdravotnických informačních systémů, které v současnosti plánují ředitelé nemocnic. Jednou z oblastí, která by zvýšení kvality měla přinést, je IT a infrastruktura, do nichž plánuje investovat více než 80% ředitelů.

"Investice do moderních technologií a informačních systémů jsou v současném nastavení českého zdravotnictví nezbytným krokem, jak zlepšit kvalitu zdravotní péče. Jeden z nejpalčivějších problémů ve zdravotnictví je dlouhodobě komunikace s pacienty. Ta se drží na prvních příčkách v žebříčku největších rezerv již několik let a naší snahou je situaci zlepšit tak, aby byla komunikace komfortní nejen pro lékaře, ale i pro pacienty, a obě strany měly dostatek informací, které potřebují. Zlepšení edukace zdravotnického personálu je naším dlouhodobým cílem. Nyní jsme ukončili pilotní fázi vzdělávacího projektu E-health v e-learningu pro zdravotnické profesionály a po právě probíhajících revizích otevřeme kurzy pro širokou zdravotnickou veřejnost. E-learningem se tak snažíme připravit lékaře i ostatní zaměstnance ve zdravotnictví na přicházející elektronizaci a usnadnit jim práci se softwarovým vybavením," uvádí k výsledkům výzkumu Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika.

Elektronizace komunikace mezi lékařem a pacientem znamená v současnosti především možnost online konzultací zdravotního stavu, sdílení výsledků vyšetření a dalších zdravotnických zpráv, objednávání se online nebo vystavování elektronických receptů. Lékař se tak těmto aktivitám může věnovat v libovolném čase, který si sám vyhradí a v kterém ho nikdo neruší. Pacient na druhé straně má kontrolu nad svými daty a nemusí v nezbytně nutných situacích k lékaři telefonovat nebo ho osobně navštívit.

K dalším aktuálním problémům patří podle dotazovaných ředitelů otázka celkového zkvalitnění segmentu služeb, elektronizace zdravotní péče a moderní metody edukace personálu v rámci elektronizace zdravotnictví.

Barometr českého zdravotnictví 2015 - výzkum mezi řediteli nemocnic, provedla průzkumná společnost Ipsos v rámci projektu neziskové organizace HealthCare Institute v průběhu května 2015.

Výzkumu se zúčastnilo 64 ředitelů nemocnic.

Další články k tématům - edukace - elearning - elektronizace - nemocnice - pacient - průzkum - výzkum - Vladimír Přikryl

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 11. srpna 2015 - úterý

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Elektronické recepty bez nutnosti softwaru - stačí jen internetové připojení a počítač

Elektronická ordinace v cloudu pomáhá lékařům s vedením každodenní agendy

Zuzana Jandorová je novou jednatelkou CompuGroup Medical Česká republika

CGM PRIMARY naplňuje vizi plně elektronizovaného zdravotnictví

Citlivá data pacientů po zavedení GDPR

Odborná poradna pomáhá se zaváděním GDPR procesů a postupů do ordinací lékařů

Platba kartou v ordinacích lékařů

Portál CGM Svět pomáhá českým lékařům a profesionálům ve zdravotnictví

Elektronické vyúčtování pro zdravotní pojišťovny

Pacienti by uvítali možnost elektronické komunikace se stomatology

Čeští pacienti chtějí komunikovat s lékaři elektronicky

Umělá inteligence pomáhá lékařům s administrativou

EET poradna pro ambulance lékařů

EET pro lékařské ambulance

Elektronickou komunikaci s pacienty preferuje stále více lékařů

CGMesky využívá přes 700 zdravotnických zařízení v Česku

Přes milion zdravotnických zpráv s MEDICAL NET

Ambulantní lékaři hodnotí spolupráci s pojišťovnami

ASISTENT PL pomáhá lékařům při léčbě hypertenze

Dan Navrátil - nový ředitel divize nemocničních informačních systémů CGM

Elektronické sdílení zdravotních záznamů s MEDICAL NET roste

CGM se stala nadnárodní evropskou společností

Elektronické objednávání k lékaři pomáhá s péčí o své blízké

Elektronická komunikace ve zdravotnictví v Česku

Lékařské moduly pomáhají pacientům s cukrovkou

Elektronická komunikace ve zdravotnictví je na vzestupu

CGM Svět - komplexními informační služby pro profesionály ve zdravotnictví

Komunikace lékař - pacient online

Zavádění elektronizace komunikace lékař - pacient trápí české nemocnice

eHealth v eLearningu pro zdravotnické profesionály

Elektronizace zdravotnictví se prosazuje ve stále více ordinacích

Elektronická komunikace lékař - pacient se již stává trendem

CompuGroup Medical ČR má certifikaci ISO 20000

MEDICAL NET letos přenesl čtyřikrát víc zdravotnických dat oproti roku 2014

Inovace CompuGroup Medical oceněny v prestižní soutěži Best Innovator

Radek Chvosta z AVDZP je členem týmu pro Národní strategii elektronického zdravotnictví

Češi chtějí online pacientské služby

CompuGroup Medical ČR mezi finalisty Best Innovator 2014

Češi postrádají online služby při komunikaci s lékaři

Pozitivní listy pomáhají lékařům a šetří finance VZP

Počet uživatelů moderní komunikace s lékařem pomocí CGM LIFE eSERVICES roste

CompuGroup Medical Česká republika je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Léková historie pojištěnců ZP MV ČR - unikátní projekt bezpečnější preskripce

Komunikace přes MEDICAL NET roste

CGM LIFE eSERVICES usnadňuje komunikaci s pacientem a pomáhá šetřit čas lékařů

Analytický software pomáhá s včasnou diagnostikou rakoviny

Pacienti nechtějí u lékaře dlouho čekat a často se nedovolají do ordinace

CompuGroup Medical AG posiluje novými akvizicemi

CompuGroup Medical expanduje v segmentu laboratorních informačních systémů