logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Elektronizace zdravotnictví vázne na nepřipravenosti institucí

Z unikátního průzkumu CompuGroup Medical vyplývá, že největší překážkou v elektronizaci zdravotnictví je podle 56 % z 1028 oslovených lékařů nepřipravenost institucí a složité legislativě.

Z celorepublikového průzkumu CompuGroup Medical mezi ambulantními lékaři vyplynulo, že největší překážka rozvoje elektronizace spočívá v nepřipravenosti laboratoří či nemocnic komunikovat elektronicky. Až 41 % lékařů spatřuje problém rozvoje ve složité legislativě, která podle nich celý proces elektronizace ztěžuje a zpomaluje. Náklady na pořízení technického vybavení považuje za komplikaci 21 % ambulantních lékařů.

"Ambulantní lékaři jsou nejčastěji v kontaktu s pojišťovnami, laboratořemi, nemocnicemi a okolními ambulancemi. Přestože například zdravotní pojišťovny v posledních letech aktivně podporovaly u těchto institucí rozvoj elektronické komunikace, chybějící legislativa tomuto rozvoji podle průzkumu brání. Průzkum však zároveň ukázal, že je mezi ambulantními lékaři o elektronickou komunikaci opravdu zájem. Jsou dokonce připraveni se aktivně podílet na projektech v rámci eHealth, které považují za smysluplné", říká Lenka Volfová, vedoucí marketingového oddělení CompuGroup Medical.

Ojedinělý výzkum probíhal mezi praktickými lékaři, ambulantními specialisty a stomatology v období od června do srpna 2012 v rámci celé České republiky. Hlavním cílem společnosti CompuGroup Medical bylo získat názory a postoje lékařů a zmapovat současný stav elektronizace českého zdravotnictví. Na průzkumu se podílelo bezmála 850 praktických lékařů a 180 stomatologů.

"Interní průzkum jsme se rozhodli realizovat pomocí jasně strukturovaných dotazníků, které jsme lékařům rozeslali elektronicky. Zjišťovali jsme, v čem spatřují lékaři problémy a v jakých procesech nejčastěji komunikují nebo v jakých by elektronizaci uvítali. Zároveň nás zajímalo, na které partnery by elektronickou komunikaci rádi rozšířili", uvedl Jan Hlaváček, ředitel divize Ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika.

Průzkum vyvrátil všeobecně rozšířenou domněnku, že lékaři jsou vůči elektronické komunikaci skeptičtí. Naopak z něj vyplynulo, že je pro ně smysluplná modernizace zajímavá. Do vyhodnocení byly zařazeny všechny dotazníky, ve kterých byla vyplněna alespoň jedna odpověď.

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 25. září 2012 - úterý

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.