logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

eParafa: ambulantní IS pro elektronickou dokumentaci pacientů

Inovativní řešení eParafa od CGM umožňuje podle nezávislého právního rozboru vést databázi pacientů plně elektronicky v souladu s novým zákonem. Ambulantní lékaři tak mohou bez obav vytvářet dokumentaci svých pacientů výhradně v elektronické podobě.

Specializované řešení eParafa reaguje na aktuální vývoj české legislativy v oblasti zdravotních služeb. Dovoluje ambulantním lékařům vedení výhradně elektronické databáze zcela v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Podle zákona nesmí být možné lékařské záznamy v elektronické podobě dodatečně upravovat. Navíc musí být záznamy pravidelně zálohovány do bezpečnostních kopií, které dovolí jejich dlouhodobé uchovávání.

eParafa - hlavní výhody:

"S vedením dokumentace pouze v elektronické podobě nejsou v tuzemských ordinacích téměř žádné zkušenosti. Nechali jsme proto vypracovat na náš produkt nezávislý právní rozbor", uvedl Vladimír Přikryl, jednatel společnosti CompuGroup Medical, která je lídrem tuzemského trhu v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví.

"Rozbor zhodnotil, že navržené technické řešení splňuje veškeré podmínky dané právními předpisy. Systém vytváří speciální zálohy, dodržuje archivační lhůty a zamezuje přístupu neoprávněných osob", doplnil Přikryl s tím, že řešení eParafa posuzoval renomovaný advokát Jakub Uher, spolupracovník Sdružení praktických lékařů ČR.

Řešení eParafa umožňuje lékařům elektronicky podepisovat a archivovat data pacientů. Díky univerzálnímu výstupu ve formátu PDF mají navíc uživatelé možnost takto vedenou dokumentaci ověřit a prohlížet na jakémkoliv počítači. To vše bez nutnosti instalace specializovaného programu. Tuto dokumentaci je zároveň možné převést do autorizované listinné podoby.

"Při vývoji řešení bylo třeba myslet nejen na právní stránku, ale také na samotného uživatele. Práce s elektronickou dokumentací samozřejmě nesmí být méně efektivní než s papírovou. Pro lékaře je totiž velmi důležitá srozumitelnost a spolehlivost celého řešení", uvedl Jan Hlaváček ze společnosti CompuGroup Medical, která poskytuje specializované IT systémy pro více než 13000 ambulantních lékařů v ČR.

"Mezi lékaři je již delší dobu zvýšená poptávka po softwaru na vedení plně elektronické dokumentace. Jsme velmi rádi, že i díky legislativnímu vývoji jsme schopni lékařům nabídnout profesionální a bezpečné řešení", dodává Jan Hlaváček.

Zdravotnická zařízení, která dokumentaci v souladu se zákonem nevedou, mohou být totiž od 1. dubna 2012 sankcionována.

Nezávislý právní rozbor pro ambulantní IS eParafa

Stanovisko k vedení zdravotnické dokumentace pouze v elektronické podobě po 1.4. 2012 a zhodnocení navrženého řešení - nadstavbový modul eParafa společnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách upravuje vedení zdravotnické dokumentace v ustanovení §55, přičemž stanovuje pro tento způsob vedení dokumentace podmínky, na tento zákon pak navazuje prováděcí vyhláška.

Podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě jsou dle zákona následující:

Dále pak musí být každý záznam opatřen elektronickým podpisem, což navržené technické řešení rovněž splňuje a musí být zajištěno zabezpečení proti přístupu neoprávněných osob (zajištěno pomocí přístupového hesla).

Podle mého názoru navržený modul eParafa zajišťuje možnost vedení zdravotnické dokumentace pouze v elektronické podobě, neboť toto řešení splňuje podmínky dané právními předpisy pro tento způsob vedení zdravotnické dokumentace.

Po seznámení se s navrženým technickým řešením mohu konstatovat, že vedení dokumentace pouze v elektronické podobě prostřednictvím modulu ePrafa nepředstavuje po právní stránce žádný problém.

Mgr. Jakub Uher, advokát
U Hranic 3221/16, Praha 10, 100 00
6.4. 2012

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 8. června 2012 - pátek

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.