logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Odborná poradna pomáhá se zaváděním GDPR procesů a postupů do ordinací lékařů

Společnost CompuGroup Medical otevřela na portálu CGM Svět online poradnu, ve které mají lékaři možnost pokládat dotazy související s GDPR, na něž odpovídají odborní poradci z nezávislé expertní společnosti VIAVIS a.s., která se specializuje na ochranu informací.

Jedním z možných omylů je myslet si, že se GDPR týká pouze oblasti IT bezpečnosti. Hlavní myšlenkou je vyřešení zabezpečeného přístupu k datům celkově. Nové nařízení řeší tedy i fyzickou, personální a administrativní bezpečnost. Nemalou součástí je také nastavení interních postupů a procesů v ordinaci.

Orientace v novinkách proto může být velmi složitá a pro lékaře časově náročná. Společnost CompuGroup Medical chce lékařům pomoci a co nejvíce jim usnadnit nejen přípravu na úspěšné splnění požadavků nařízení, ale také poskytnout oporu a vhodný nástroj pro dlouholeté udržení souladu s GDPR.

"Jsme si vědomi náročnosti povolání lékaře a stále přibývající administrativní zátěže. Proto lékařům nabízíme přípravu na GDPR tak, aby k 25. 5. 2018 mohli říci - jsme GDPR compliant bez dalších starostí a administrativních zásahů. Proto jsme již na konci ledna 2018 spustili odbornou poradnu na našem portálu CGM Svět, kde se mohou lékaři zeptat na konkrétní otázky v souvislosti se zavedením GDPR, a rovněž zde budeme postupně uvolňovat další informace o tomto nařízení. K GDPR je potřeba přistoupit s chladnou hlavou, nenechat se vyděsit konzultačními společnostmi, které se v posledních měsících objevily a v GDPR spatřují jen dobrý business. Zároveň nedoporučuji přistoupit na řešení některých odborných společností, které připravují obecná řešení pro všechny svoje lékaře. Naopak za ideální postup považuji využít služeb renomovaných konzultačních firem, které na našem trhu nabízí řešení ochrany osobních údajů již několik let. Mnohé se totiž nemění. Pokud lékař dbal na dodržování pravidel podle současné právní úpravy, je blízko cíle ve vztahu k naplnění požadavků GDPR," říká Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR.

Poradna je dostupná na informačním portálu CGM Svět, do které má přístup každý registrovaný uživatel. Dotazy je možné pokládat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jakmile je dotaz odborníky zpracován, přijde zadavateli odpověď na email, jenž zadal při registraci.

Kromě poradny připravuje společnost CGM ve s polupráci VIAVIS i další projekt, který bezpečně provede lékaře nástrahami GDPR. Tato komplexní služba bude pro lékaře dostupná již v druhé polovině února. Produkt je šitý tzv. na míru potřebám konkrétního lékaře a zároveň nebude znamenat investici desítek tisíc a dlouhé procesní audity.

V rámci něho provede zkušený konzultant lékaře všemi úskalími a specifiky nařízení, aniž by to pro něj mělo významný ekonomický dopad nebo časovou ztrátu. Řešení bude možné jednoduchým způsobem upravovat podle vývoje právních předpisů, výkladových stanovisek a judikatury tak, aby lékař měl svoje procesy vždy v souladu s platnou legislativou

Dopady GDPR na české zdravotnictví

Nová pravidla se významně dotknou mimo jiné i zdravotnictví, kde se dennodenně pracuje s velkým objemem osobních údajů. Pacienti budou mít nově větší kontrolu nad tím, jak se s jejich daty nakládá. Lékaři, kteří zpracovávají údaje o svých pacientech, budou mít mimo jiné povinnost pravidelně testovat zabezpečení těchto informací. Budou muset také například zajistit dostatečnou ochranu dat před zneužitím, zacházet s nimi korektním, zákonným a transparentním způsobem.

GDPR se dotkne všech oblastí, kde je možné se setkat se zpracováním osobních údajů. Zásadním způsobem se GDPR projeví také ve zdravotnictví, protože nejen zdravotní pojišťovny a nemocnice, ale i ambulantní lékaři nakládají s citlivými osobními údaji např. o zdravotním stavu pacienta.

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale v platnost vstoupí až dnem 25. 5. 2018. V České republice nahradí stávající právní úpravu v této oblasti. Nařízení vymezuje povinnosti a práva mezi občany a těmi, kteří jejich osobní údaje zpracovávají.

V případě porušení nových pravidel může být lékaři (majiteli zdravotnického zařízení) udělena správní pokuta až do výše 20 milionů eur nebo 4% z celkového ročního obratu společnosti.

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 19. února 2018 - pondělí

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Elektronické recepty bez nutnosti softwaru - stačí jen internetové připojení a počítač

Elektronická ordinace v cloudu pomáhá lékařům s vedením každodenní agendy

Zuzana Jandorová je novou jednatelkou CompuGroup Medical Česká republika

CGM PRIMARY naplňuje vizi plně elektronizovaného zdravotnictví

Citlivá data pacientů po zavedení GDPR

Odborná poradna pomáhá se zaváděním GDPR procesů a postupů do ordinací lékařů

Platba kartou v ordinacích lékařů

Portál CGM Svět pomáhá českým lékařům a profesionálům ve zdravotnictví

Elektronické vyúčtování pro zdravotní pojišťovny

Pacienti by uvítali možnost elektronické komunikace se stomatology

Čeští pacienti chtějí komunikovat s lékaři elektronicky

Umělá inteligence pomáhá lékařům s administrativou

EET poradna pro ambulance lékařů

EET pro lékařské ambulance

Elektronickou komunikaci s pacienty preferuje stále více lékařů

CGMesky využívá přes 700 zdravotnických zařízení v Česku

Přes milion zdravotnických zpráv s MEDICAL NET

Ambulantní lékaři hodnotí spolupráci s pojišťovnami

ASISTENT PL pomáhá lékařům při léčbě hypertenze

Dan Navrátil - nový ředitel divize nemocničních informačních systémů CGM

Elektronické sdílení zdravotních záznamů s MEDICAL NET roste

CGM se stala nadnárodní evropskou společností

Elektronické objednávání k lékaři pomáhá s péčí o své blízké

Elektronická komunikace ve zdravotnictví v Česku

Lékařské moduly pomáhají pacientům s cukrovkou

Elektronická komunikace ve zdravotnictví je na vzestupu

CGM Svět - komplexními informační služby pro profesionály ve zdravotnictví

Komunikace lékař - pacient online

Zavádění elektronizace komunikace lékař - pacient trápí české nemocnice

eHealth v eLearningu pro zdravotnické profesionály

Elektronizace zdravotnictví se prosazuje ve stále více ordinacích

Elektronická komunikace lékař - pacient se již stává trendem

CompuGroup Medical ČR má certifikaci ISO 20000

MEDICAL NET letos přenesl čtyřikrát víc zdravotnických dat oproti roku 2014

Inovace CompuGroup Medical oceněny v prestižní soutěži Best Innovator

Radek Chvosta z AVDZP je členem týmu pro Národní strategii elektronického zdravotnictví

Češi chtějí online pacientské služby

CompuGroup Medical ČR mezi finalisty Best Innovator 2014

Češi postrádají online služby při komunikaci s lékaři

Pozitivní listy pomáhají lékařům a šetří finance VZP

Počet uživatelů moderní komunikace s lékařem pomocí CGM LIFE eSERVICES roste

CompuGroup Medical Česká republika je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Léková historie pojištěnců ZP MV ČR - unikátní projekt bezpečnější preskripce

Komunikace přes MEDICAL NET roste

CGM LIFE eSERVICES usnadňuje komunikaci s pacientem a pomáhá šetřit čas lékařů

Analytický software pomáhá s včasnou diagnostikou rakoviny

Pacienti nechtějí u lékaře dlouho čekat a často se nedovolají do ordinace

CompuGroup Medical AG posiluje novými akvizicemi

CompuGroup Medical expanduje v segmentu laboratorních informačních systémů

Acronis True Image 2019