logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

MEDICAL NET umožňuje komunikovat rychle a efektivně

Elektronický komunikační systém MEDICAL NET pro předávání lékařských zpráv, žádanek, nálezů či jiných dat pacientů již sdílí téměř 300 lékařů. Za poslední dva měsíce zájem o systém vzrostl více než dvojnásobně.

"MEDICAL NET se rozšiřuje nejen v ambulancích, ale i ve velkých nemocnicích a řadě poliklinik," uvádí Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika, která systém provozuje. "V systému se nám podařilo zohlednit obavy lékařů z elektronické komunikace. Zároveň zachovává právo zdravotních pracovníků kontrolovat a spravovat vlastní data. Veškerá komunikace je přitom zcela v souladu s platnou legislativou," vysvětluje rostoucí zájem mezi lékaři.

Pro lékaře je zcela klíčová ochrana osobních údajů a vysoká úroveň zabezpečení. K citlivým datům nikdo nepovolaný nemůže mít přístup a každá zpráva musí být vždy prokazatelně a nezpochybnitelně doručena adresátovi. V systému MEDICAL NET bezpečnostní opatření probíhají automaticky. Uživatele systému tak zbytečně nezatěžují.

Mezi první uživatele systému MEDICAL NET patří radiolog MUDr. Boris Pícha, který jej doposud využil na přenos více než 1100 zpráv. "Radiodiagnostika je na komunikaci obzvlášť náročná. Popisy snímků a další informace je potřeba rychle, bezpečně a ve vysoké kvalitě doručit ošetřujícímu lékaři. Navíc zde platí řada legislativních omezení. Díky MEDICAL NET již popisy snímků nemusím posílat po pacientech. S kolegy je můžu sdílet efektivněji a v souladu se zákonem," popisuje své dosavadní zkušenosti.

Data zůstávají vlastnictvím lékaře, systém pouze usnadňuje jejich sdílení mezi informačními systémy praktických lékařů, ambulantních specialistů, nemocnic, zdravotních pojišťoven a dalších institucí. Každou lékařskou zprávu automaticky opatřuje elektronickým podpisem, který zaručuje pravost odesílatele.

"Následně jsou dokumenty asymetricky šifrovány a tím pečlivě zabezpečeny. Navíc lze každou zprávu přesně adresovat na konkrétního pracovníka či pracoviště. Úspěšné doručení systém potvrdí, aby zůstala zachována nezpochybnitelnost přenosu," popisuje zabezpečení systému Vladimír Přikryl.

Komunikační systém MEDICAL NET lze snadno integrovat do všech ambulantních a nemocničních informačních systémů.

MEDICAL NET v kostce:

Další články k tématům - ambulance - legislativa - šifrován - zákon - zdravotnictví - Vladimír Přikryl

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 16. srpna 2013 - pátek

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.