logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Lékaři stále nemají nový číselník výkonů VZP

Číselník výkonů VZP měl být již k dispozici 10.1. 2013 - tedy 10 dnů od nabytí účinnosti nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví k seznamu výkonů. Kvůli tomuto zdržení nebudou podle odborníků někteří lékaři schopni včas připravit správně vyplněné vyúčtování zdravotní péče za měsíc leden 2013.

Číselník výkonů vydávaný VZP obsahuje aktuálně platné úhrady a je závazný pro všechny tuzemské pojišťovny. Lékaři podle nich na konci každého měsíce vykazují provedenou péči zdravotním pojišťovnám. Pokud se k lékařům nedostanou nové číselníky do konce ledna, vyplní výkazy podle zastaralých údajů, čímž mohou být kráceny jejich finanční odměny.

"Je důležité, aby měli lékaři možnost pracovat vždy s aktuálními údaji. Zpožděné vydání číselníku výkonů považujeme za zásadní pochybení. Zajímá nás, jak pojišťovny sjednají nápravu", sdělil Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.

"Extrémní zpoždění číselníku výkonů způsobí, že řada lékařů tento měsíc nebude schopna správně připravit vyúčtování. Od pojišťoven pak mohou obdržet finanční náhradu se zpožděním nebo v chybné výši. Týká se to především zdravotníků, kteří nemají v ordinaci internet a nejsou schopni své programy pružně aktualizovat online. Ti totiž musí vyčkat na doručení distribučního DVD s aktuálními změnami", vysvětlil Jan Hlaváček, ředitel divize Ambulantní software společnosti CompuGroup Medical.

Nové číselníky výkonů prošly na základě prosincové novely ministerstva zdravotnictví řadou podstatných změn. V případě některých oborů došlo například ke zcela jinému způsobu vykazování klinických vyšetření a vznikly nové mezioborové výkony. Zároveň byla zrušena omezení u některých typů výkonů, která byla uvedena v původních číselnících.

"Současná absence nového číselníku výkonů nás velmi trápí. Pro zdravotnická zařízení znamená místy až úplnou paralýzu, protože nemohou správně vykazovat provedené zdravotnické úkony. Celý proces komunikace s pojišťovnami se tak prodlouží a zkomplikuje", uvedl Zorjan Jojko, předseda Asociace ambulantních specialistů ČR.

"Považujeme za naprosto nezbytné, aby byly nové číselníky k dispozici pro všechny nejpozději do konce tohoto týdne. Pokud se tak nestane, nebudou pojišťovny schopny dokončit související administrativní náležitosti ani do poloviny února", doplnil Zoran Jojko.

Sdružení praktických lékařů ČR

Sdružení praktických lékařů ČR je nezávislá dobrovolná organizace, která na profesním principu sdružuje praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v České republice. Jeho posláním je uplatňování a hájení reformy ve zdravotnictví, rozvoj oboru všeobecného lékařství a spolupráce na jeho odborném vedení.

Bylo založeno již v roce 1990 ve snaze vytvořit určitou protiváhu při jednáních s centrálními organizacemi. Od svého vzniku informuje své členy prostřednictvím Bulletinu SPL ČR o své činnosti a zároveň i o odborné problematice. V současné době má 4000 členů (přibližně 80% z celkového počtu PL pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou profesní organizaci lékařů v ČR.

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 24. ledna 2013 - čtvrtek

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.