logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Předávání zdravotnických dokumentů přes pacienty je nezákonné

Čeští zdravotníci si nejčastěji předávají lékařské zprávy přes pacienta. Tento způsob je však podle odborníků nedostatečný, znamená nedodržení zákonných povinností a lékařům hrozí pokuta až do výše 100 tisíc korun.

Samotný zákon však ale nespecifikuje správnou cestu, jak si mají zdravotníci dokumenty předávat. Novelizovaný právní předpis zákona o zdravotních službách udává povinnost, že odborní lékaři musí po vyšetření pacienta předat zprávu o poskytnutých službách jeho praktickému lékaři.

Tato legislativní změna, která je platná od 1.4. 2012, však vůbec neřeší vhodnou formu komunikace mezi zdravotníky. Dokumenty by měly být předány prokazatelnou a bezpečnou cestou, aby nedošlo k vyzrazení citlivých informací. Podle právních expertů je pro naplnění zákonné povinnosti nedostatečné doručení lékařské zprávy přes pacienta, stejně jako zaslání dokumentů běžnou poštou nebo e-mailem.

"Svěření listiny do rukou pacienta je rozhodně nebezpečné, neboť zákon výslovně uvádí, že zpráva má být předána praktickému lékaři. I kdyby se pacient zavázal podpisem, že listinu převzal, podle mne to nedostačuje ke splnění zákonné povinnosti", upozornila advokátka Eva Radová z kanceláře RADA & Partner, jež se mimo jiné specializuje i na zdravotní právo. "Kvůli neověřitelnosti emailové adresy a vůbec skutečnosti, že elektronická pošta opravdu dorazila, nelze ani tento způsob odevzdávání zpráv doporučit", vysvětluje Radová.

Prokazatelné předání zdravotnických dokumentů zaručuje využití doporučené pošty nebo osobní kontakt mezi lékaři. Odborníci však upozorňují, že tyto formy komunikace jsou vysoce časově náročné a finančně nákladné. Řešením je podle nich zasílání lékařských zpráv elektronicky pomocí specializovaných zdravotnických softwarů, které lékaři používají k řešení každodenní agendy. Dokumenty však musí být kvůli bezpečnosti opatřeny elektronickým podpisem.

"Elektronická komunikace pomocí zdravotnického systému je pro přenos dat nejrychlejší a samotní lékaři ji vítají. Předávání dokumentů z ruky do ruky nebo doporučené zasílání je totiž pro ně v jejich pracovním vytížení nereálné. Aktuálně zprávy nejčastěji zasílají přes pacienty. Aby nedošlo k prozrazení citlivých lékařských údajů, však musí být komunikace zcela prokazatelná. Každá odchozí zpráva by měla být automaticky opatřena elektronickým podpisem, který zaručí plnohodnotnou kontrolu. Dojde tak k nezpochybnitelnému doručení zprávy a k citlivým údajům nemá nikdo nepovolaný přístup", sdělil Jan Hlaváček, ředitel divize ambulantní software společnosti CompuGroup Medical.

Advokátní kancelář RADA & Partner

Advokátní kancelář RADA & Partner nabízí svým klientům právní pomoc v širokém spektru oblastí práva, kam patří například právo obchodní, rodinné, pracovní nebo zdravotní. Na poli zdravotnictví se zaměřuje zejména na vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, které vznikají při poskytování a úhradě zdravotní péče. Tým založili Ivan a Eva Radovi, jež se v oblasti advokacie pohybují již od roku 2001.

Další články k tématům - ambulance - legislativa - lékař - pacient - zákon - zdravotnictví

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 28. února 2013 - čtvrtek

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.