logo Check Point Software Technologies s.r.o.

Nové produkty Check Pointu posílily jeho čelní postavení v oblasti virtualizované bezpečnosti

Nová zařízení VSX-1 umožní podnikům, datovým centrům a poskytovatelům služeb konsolidaci až 150 bezpečnostních bran do jednoho samostatného zařízení.

Check Point Software Technologies Ltd. představuje novou řadu produktů s názvem VSX-1,  jež firmám poskytnou na jednom zařízení mnohavrstevnou a multidoménovou virtualizovanou bezpečnost. VSX-1™ umožňuje podnikům, datovým centrům a poskytovatelům služeb sloučení až 150 bezpečnostních bran s funkcemi firewall, IPSec a SSL VPN, ochranou proti útokům (IPS), zabezpečením VoIP a filtrováním URL, a to do jednoho zařízení.

"Při nasazení zařízení VSX-1, díky konsolidaci bezpečnostních bran, zákazníci nejen že ušetří za elektřinu, prostor a chlazení – bez toho, aniž by slevili z bezpečnosti - ale také zvýší rozšiřitelnost a účinnost své bezpečnostní infrastruktury", říká Daniel Šafář, Sales Manager Check Point Software Technologies. "Pomocí VSX-1 mohou poskytovatelé služeb optimalizovat svou bezpečnostní infrastrukturu, která běží a je spravována z jednoho zařízení a zajišťuje bezpečnostní potřeby mnoha zákazníků."

Check Point VSX-1 se dodává ve třech modelech. VSX-1 3070 dovoluje vytvořit až 10 virtuálních bezpečnostních bran o celkové průchodnosti 4,5 Gb/s pro firewall a 1,1 Gb/s pro VPN. VSX-1 9070 podporuje až 150 bezpečnostních bran, s průchodností na firewallu 13,5 Gb/s a 3,5 Gb/s na VPN. Podobně VSX-1 9090 podporuje vytvoření až 150 firewallů, avšak oproti VSX-1 9070 nabízí průchodnost 27 Gb/s, respektive 7 Gb/s pro VPN. Každá virtuální brána poskytuje v rámci zařízení VSX-1 špičkovou ochranu stejně jako fyzické bepečnostní brány Check Point a je spravována stejným centrálním management systémem SmartCenter/Provider-1.

Zařízení Check Point VSX-1 obsahuje a nabízí :

"Zařízení Check Point VSX-1 představují špičková virtualizovaná bezpečnostní řešení. Z hlediska investic do IT jsou tím správným řešením", uvádí Daniel Šafář.

Další články k tématům - brány - VPN - VSX-1 - Daniel Šafář

Článek Check Point Software Technologies s.r.o. ze dne 12. března 2009 - čtvrtek

Další články od Check Point Software Technologies s.r.o.