logo itpoint.cz

Články k tématu (štítek): SMLOUVA

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

logo Český telekomunikační úřad
200918-ČT Dojde-li ke zneužití odcizeného občanského průkazu při uzavírání smlouvy, potom oprávněný držitel tohoto ...

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

logo Český telekomunikační úřad
040918-ÚT V případě podpisu smlouvy na pobočce operátora přichází spotřebitel o právo možnosti odstoupení od smlouvy ...

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

logo Český telekomunikační úřad
300818-ČT Pokud se má účastník kvalifikovaně rozhodnout, zda mu zamýšlená změna bude vyhovovat nebo ne, a uplatnit tak své právo na ukončení smlouvy, ...

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

logo Český telekomunikační úřad
210518-PO U smluv uzavíraných na dálku je třeba mít na paměti, v jakém okamžiku dochází k jejímu uzavření. Domluví-li se účastník ...

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

logo Český telekomunikační úřad
160218-PÁ ČTÚ se ve své praxi setkává i s podáními, která se týkají problematiky řešení situací spojených s úmrtím rodinného příslušníka ...

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

logo Český telekomunikační úřad
050118-PÁ Veřejnost se často obrací na ČTÚ se stížnostmi na smlouvy uzavíranými na dálku - nejčastěji prostřednictvím telefonu, kdy stěžovatelé ...

Máte strach, že po telefonu uzavřete smlouvu?

logo Conectart s.r.o.
061017-PÁ Podle návrhu ministerstev průmyslu a spravedlnosti k novele zákona o ochraně spotřebitelů by se smlouva uzavřená ...

Veřejné IT zakázky ČSSZ pro předem vyvolené firmy čelí trestnímu oznámení

logo Nadační fond proti korupci
270917-ST Dění na ČSSZ připomíná kauzu někdejšího náměstka MPSV Vladimíra Šišky, který dělal vše pro to, aby IT zakázky získaly předem vyvolené ...

Předražená IT zakázka na WiFi ve vlakových soupravách railjet

logo Nadační fond proti korupci
230517-ÚT České dráhy bezprecedentním způsobem odmítají poskytnout smlouvu o dílo, uzavřenou s vítězným uchazečem - sdružením ...

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

logo Český telekomunikační úřad
100517-ST Český telekomunikační úřad zveřejnil výroční zprávu za rok 2016. V ucelené podobě a s grafickými přílohami popisuje ...

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

logo Český telekomunikační úřad
130417-ČT Rodičovská zodpovědnost ve smyslu § 31 zákona o rodině v sobě zahrnuje odpovědnost za plnění povinností ...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Polsku jsou ale extrémně levná

logo dTest, o.p.s.
210317-ÚT Podle generálního ředitele O2 Tomáše Budníka je polský trh až nezdravě levný a buďme rádi za naše ceny! Se zrušením ...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

logo Český telekomunikační úřad
210317-ÚT ČTÚ se pravidelně setkává se stížnostmi spotřebitelů na to, že byli telefonicky kontaktováni svými poskytovateli služeb elektronických komunikací ...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem vybrané dodavatele

logo Nadační fond proti korupci
170317-PÁ Nadační fond proti korupci představuje právní stanovisko k vybraným IT zakázkám zadavatele - Technická správa komunikací hl. města ...

Budeme mít férové operátory i ceny za mobilní služby?

logo dTest, o.p.s.
220217-ST MPO připravilo novelu zákona o elektronických komunikacích, která však přichází dost pozdě. Zmírňuje přes dva roky staré chyby poslanců ...

NEN představuje inovace v tunelování IT projektů

logo Kverulant.org, o.p.s.
100217-PÁ Národní elektronický nástroj kopíruje většinu hlavních principů IT tunelů a současně zavádí i pokrokové ...

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

logo Český telekomunikační úřad
300117-PO ČTÚ prověřil dostupnost tarifu O2 NA!HLAS ve čtrnácti O2 provozovnách - v žádné z nich ...

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

logo Český telekomunikační úřad
151216-ČT Ústavní soud ve svém Nálezu z listopadu 2016 s konečnou platnosti potvrdil správnost výkladu práva ...

Firmy stále používají v komunikaci se zákazníky drahé telefonní linky

logo dTest, o.p.s.
230916-PÁ Novela zákona o ochraně spotřebitele zakazuje od prosince 2015 používat telefonní linky pro komunikaci ...

O2 se snaží zbavit zákazníka, který reklamuje zdražení jeho služeb

logo dTest, o.p.s.
200916-ÚT Pražský uživatel služeb O2 TV, který si stěžoval u Českého telekomunikačního úřadu na loňské zdražení služeb se svojí námitkou proti ...

Protiprávní jednání O2 poškozuje práva spotřebitelů

logo dTest, o.p.s.
130716-ST O2 mění k 15. 7. 2016 podmínky čerpání mobilních datových tarifů a po letech nebudou moci jeho zákazníci po vyčerpání ...

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

logo Český telekomunikační úřad
210616-ÚT Zákon o elektronických komunikacích stanovuje poskytovatelům služeb povinnost umožnit na žádost každému ...

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

logo MARBES CONSULTING s. r. o.
220416-PÁ Od zahájení projektu do spuštění publikace smluv uběhl pouhý měsíc a výsledkem je ucelený komplex služeb ...

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

logo MARBES CONSULTING s. r. o.
140416-ČT Řešení PROXIO CES eviduje smlouvy obcí s rozšířenou působností v jednotlivých stádiích přípravy - tedy nejen smlouvy, plní litery zákona ...

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

logo Český telekomunikační úřad
180316-PÁ Z rozhodovací praxe ČTÚ: Vše začalo tím, že majitel bytu si u operátora objednal zřízení pevné linky. ...

ČTÚ na straně spotřebitele

logo Český telekomunikační úřad
190116-ÚT ČTÚ zahájil 2929 správních řízení mezi operátorem a účastníkem ve věci peněžitého plnění a návrhů ...

Neférové praktiky ve smlouvách operátorů

logo Český telekomunikační úřad
181215-PÁ Podle poslední analýzy ČTÚ, který se v listopadu 2015 zaměřil na smluvní podmínky O2, T-Mobile, Vodafonu a UPC, stále v ...

Spotřebitelský semafor považuje APMS za marketingovou aktivitu ČTÚ

logo Asociace provozovatelů mobilních sítí
181215-PÁ APMS nesouhlasí s hodnocením operátorů podle poslední analýzy účastnických smluv, kterou Český telekomunikační úřad ...

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřehledně a menším písmem nelze přiznat

logo Český telekomunikační úřad
181115-ST Text spotřebitelské smlouvy musí být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný. Obchodní ...

Férové a neférové praktiky telekomunikačních operátorů

logo Český telekomunikační úřad
041115-ST ČTÚ na základě analýzy smluvních dokumentů jednotlivých poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací rozdělil jejich ...
AddNet - unikátní provozně bezpečnostní DDI/NAC nástroj