logo Cockpit

Cockpit v síti Z-Wave

Moduly Cockpit - systému řízení domácnosti s IoT podporou, komunikují v síti Z-Wave, která je vyvíjená přímo pro účely Smart home technologií. Toto moderní bezdrátové řešení je určeno pro automatizovaný provoz a dálkové ovládání elektrospotřebičů chytré domácnosti.

Systém Cockpit s možností rychlé instalace bez zásahů do stávající elektroinstalace, nastavením na míru a využitím scénářů právě vstupuje na český trh - vše bezdrátově v síti Z-Wave. Automatizace domova, ovládání všech modulů na dálku a nastavení automatických scénářů běžných úkonů dle potřeb rodiny a jejích členů šetří čas a starosti.

Pro Z-Wave je celosvětově vyhrazeno kmitočtové pásmo 868,42 MHz - proto není síť rušena ostatními běžnými bezdrátovými prostředky a zařízeními typu LTE, WiFi apod. Dosah sítě se s každým modulem rozšiřuje, protože pracuje s topologií sítě typu mesh, kde komunikuje každý modul s každým.

Vzhledem k charakteru předávaných informací je komunikace mezi prvky, potažmo Gateway, velmi rychlá díky velmi nízkým latencím při rychlosti přenosu dat do 100 kbit/s.

Od 2. 4. 2017 má Z-Wave vylepšenou ochranu, která je známá jako Security 2 (S2), kde byla přidána další vrstva AES 128-bit šifrování.

Z-Wave je interoperabilní - jednotlivé komponenty tvoří ekosystém

Je důležité, aby produkty mohly pracovat společně se všemi inteligentními zařízeními v domácnosti bez ohledu na typ, verzi nebo značku. Existuje 2100 certifikovaných produktů, které jsou v ekosystému Z-Wave kompatibilní zpětně i dopředně, a 70 milionů zařízení je dodáváno na trh.

Z-Wave je nejsnáze dostupná inteligentní domácí technologie

Produkty a služby Z-Wave, které jsou doplňkem těch našich, jsou k dostání všude. Spotřebitelé mohou získat Z-Wave z předních online prodejen, obchodů s domácím vylepšením, prodejen s kancelářskými technologiemi, poskytovatelů zabezpečení a Triple play služeb, nezávislých integrátorů a mnoha dalších poskytovatelů produktů a služeb.

Z-Wave nabízí nám i našim zákazníkům nejvíce možností

Z-Wave dává naší společnosti a našim zákazníkům ekosystém složený z 1700 produktů, které zahrnují prakticky každou kategorii a druh použití. Proto bude výběr zařízení vždy bohatý pro nás i naše zákazníky.

Z-Wave je navržen pro inteligentní ovládání domácnosti

Z-Wave byl navržen od základů pro ovládání domácnosti. Jeho výkon, dosah a šířka pásma jsou optimalizovány speciálně pro inteligentní domácí použití. Z-Wave je kombinace technologické agility, nízkých nákladů, snadné integrace, interoperability na úrovni produktů a vyspělé mešové sítě, což z něj dělá idol v ovládání domácnosti.

Mešová síť Z-Wave poskytuje nejlepší škálovatelnost

Vzhledem k tomu, že uzly v síti Z-Wave mohou fungovat jako opakovač, může Z-Wave poskytnout dostatečný dosah i pro ty největší domy, překonávající obvyklé překážky i bezdrátové mrtvé body.

Z-Wave není ovlivněn bezdrátovým rušením

Z-Wave používá nižší frekvenci než běžné domácí bezdrátové produkty, jako jsou WiFi, Bluetooth, ZigBee a další 2,4 GHz protokoly. Není tedy ovlivňován jejich rušením ani ucpanými datovými toky, díky čemuž je Z-Wave spolehlivější pro kriticky důležité úkoly i běžné použití.

Z-Wave je stálým lídrem na trhu

Z-Wave má desetiletou historii osvědčené technologie s desítkami miliónů produktů, které jsou používány po celém světě. V současné době nabízíme inteligentní produkty a služby, a díky závazku zpětné kompatibility Z-Wave víme, že naše výrobky budou dobře fungovat také zítra.

Z-Wave je bezpečně šifrován

Z-Wave používá standardní šifrování AES-128, tentýž protokol se používá v online bankovnictví. Certifikační proces Z-Wave zajišťuje zabezpečení všech inteligentních zařízení připojených k Z-Wave.

Sada SDK Z-Wave 6.7 obsahuje bezpečnostní rámec 2, který je navržen tak, aby eliminoval riziko útoků typu man-in-the-middle a zahrnoval bezpečnou výměnu klíčů používanou napříč průmyslovými obory s využitím protokolu Elliptic Curve Diffe-Hellman. Rámec S2 je povinný pro všechna zařízení certifikovaná po 2. 4. 2017.

Z-Wave určuje standardy

Z-Wave se ukázal být nejvíce všudypřítomným standardem bezdrátové komunikace; je to jediná nízkonapěťová technologie se střední šířkou pásma HAN/LAN s interoperabilitou. Z-Wave je otevřený, založený na mezinárodním Cockpit standardu MAC/Phy ITU-T G.9959, nabízející jediný standard i zásobník protokolů.

Zásobník protokolů je otevřeně licencován; vše, co je požadováno, je certifikace pro zajištění interoperability.

Další články k tématům - automatizace - bezpečnost - Bluetooth - elektrospotřebič - IoT - LAN - LTE - šifrování - WiFi - Z-Wave

Článek Cockpit ze dne 1. června 2018 - pátek

Další články od Cockpit