logo COMPAREX CZ s.r.o.

Správa softwarových licencí RWE s řešením SAM2GO Profiler

Služba skvěle pomáhá při identifikaci problémových oblastí software v IT infrastruktuře, poskytuje přehledné informace o softwarových verzích a zjednodušuje tak další opatření při správě software a alokaci softwarových licencí.

RWE Group je jedním z pěti největších poskytovatelů elektřiny v Evropě. Společnost působí na všech stupních energetického řetězce v oblasti těžby hnědého uhlí, ve výrobě elektřiny z plynu, uhlí, nukleární energie a obnovitelných zdrojů, v obchodu s energií i v prodeji a distribuci elektřiny a plynu.

Přibližně 60000 zaměstnanců se stará o spolehlivou dodávku elektřiny pro 16 milionů zákazníků a plynu pro 7 milionů zákazníků. I suroviny a energie jsou ale business, který by nefungoval bez software.

Vyvstává tak klíčová otázka provozní účinnosti:

A co je důležité:

Není snadné najít jasné odpovědi na tyto otázky v tak velké společnosti. Proto si RWE na řešení tohoto problému našlo správného partnera - společnost COMPAREX a její SAM2GO Profiler.

Je důležité vědět, co se opravdu používá

Základem je získat co nejjednodušším způsobem detailní přehled o software, který je k dispozici v celé síti. Cílem je na jedné straně identifikovat a eliminovat nechtěný nebo nepracovní software a na druhé straně využít získané znalosti k účinnější správě firemního software.

Spolehlivou identifikací nainstalovaných programů a softwarových balíků lze snáze omezit počet licencí, a tím snížit náklady. To je při nedostatku informací mimořádně obtížné. Proto je tu SAM2GO Profiler, který identifikuje a ověřuje všechny softwarové produkty v IT prostředí společnosti.

Tato aplikace zajišťuje jasnou, standardizovanou a validovanou identifikaci produktů s možností využít získané informace při následné správě licencí.

Katalog dodavatelů softwaru a informací o produktech

Spektrum uplatnění softwarových produktů odráží širokou řadu aktivit společnosti, od energetického poradenství, mzdového účetnictví a fakturace plynu přes řízení služeb až po správu větrných farem v Severním moři. Síť všech těchto služeb je propojena nejrůznějšími druhy software. Z tohoto pohledu je ideální, že SAM2GO Profiler nabízí databázi obsahující více než 12000 dodavatelů software a hodně přes 450000 produktů.

Aby mohlo být dosaženo tohoto vysokého standardu, vyvíjela se DNA nástroje Profiler více než 15 let a je neustále aktualizována nejnovějšími informacemi o produktech.

Z workshopu do ostrého provozu

Před zahájením testovací fáze nástroje SAM2GO Profiler zorganizovala společnost COMPAREX půldenní workshop v sídle RWE IT GmbH v německém Essenu s cílem představit proces, očekávané výsledky a související přidanou hodnotu pro společnost RWE. Následně bylo připraveno testovací prostředí včetně reportingového nástroje.

Tato práce trvala rovněž něco málo přes půl dne. Přibližně o šest týdnů později a po důkladné analýze výsledků ze strany zákazníka bylo možné implementovat SAM2GO Profiler pro celé provozní prostředí RWE.

Výsledek - uklizeno, peníze ušetřeny!

Katalog nástroje SAM2GO Profiler obsahuje údaje o funkcích jednotlivých softwarových titulů, čímž RWE získává přímý přehled o tom, které z používaných softwarů mají identické funkce. Lze tak snadno určit, který software může být ve společnosti v budoucnu nahrazen.

Klíčové jsou v tomto případě úspory prostřednictvím standardizace. Díky mimořádně vysoké míře identifikace pomocí nástroje SAM2GO Profiler putují všechna získaná inventární data do stávajícího nástroje SAM. RWE tak může rychle ušetřit v této dříve nákladné oblasti.

Po závěrečné prezentaci, při níž byla použita reálná data z infrastruktury RWE, byla nakonec služba SAM2GO Profiler ve společnosti RWE spuštěna na dobu tří let. Už po několika dnech začaly chodit žádosti o další služby z nabídky SAM2GO jako výsledek mimořádně pozitivní zpětné vazby.

Hlavní výhody řešení SAM2GO Profiler:

Článek COMPAREX CZ s.r.o. ze dne 18. července 2016 - pondělí

Další články od COMPAREX CZ s.r.o.

Začínáme s kolaborativními roboty