logo COMPAS automatizace, spol. s r.o.

NUTREND využívá elektronické řízení výroby COMPAS ve vizi Průmyslu 4.0

Pro sběr dat a řízení výroby balené vody Nartes byl zvolen koncept Elektronického řízení výroby. Jeho základem, který funguje v souladu s vizí Průmyslu 4.0 pro řízení dávkové výroby, je MES/MOM systém COMES.

NUTREND D.S., a.s. je český, dynamicky se rozvíjející výrobce sportovních doplňků výživy a potravin, který na českém trhu působí od roku 1993 a své produkty vyváží do více než 40 zemí světa.

V roce 2011 firma obohatila svoje portfolio o zdroj artéské vody Horský pramen z podhůří Hrubého Jeseníku, který vyvěrá v hloubce 170 metrů. Tato voda se používá nejen pro výrobu ochucených nápojů, ale je také přímo stáčena a prodávána pod značkou Nartes.

Hlavní cíle projektu:

V rámci projektu jsou dále řešeny funkčnosti:

Výrobní technologie, sběry dat

Výrobní technologie se skládá ze zásobníků vody, navažovny, míchacích zásobníků pro výrobu ochucených nápojů, plnicích linek pro plnění lahví, barelů a kanystrů a pomocné CIP technologie.

Každá z plnicích linek je složena z několika strojů různého stáří s různými řídicími systémy. Konfigurace plnicí linky je typická pro výrobce balených nealko nápojů do plastových obalů.

Vyfukovačka na začátku linky zajišťuje vyfukování plastových lahví z preforem. Lahve jsou dopravovány do plničky, kde jsou plněny příslušným nápojem. Následuje označení pomocí etikety nebo slívy, zabalení do skupinového balení, volitelné připevnění přepravních oušek a finální balení na paletu.

Sběr dat ze strojů je realizován podle možností jednotlivých strojů, buď připojením hardwarových signálů k převodníkům nebo přímou komunikací se stroji, které jsou vybaveny PLC systémy Siemens Simatic.

Při implementaci systému Elektronického řízení výroby byla výrobní technologie vybavena operátorskými terminály, čtečkami a tiskárnami čárového kódu, váhy v navažovně byly připojeny k systému COMES.

Systém COMES je provozován na serveru v centrále společnosti a IT služby jsou poskytovány do lokálního výrobního závodu.

Sledování materiálů, zpracování výrobních příkazů

Suroviny a obaly jsou přijímány a primárně vedeny v ERP, kde je také každá šarže označena jedinečným čárovým kódem. Suroviny a obaly vstupují do jednotlivých částí výrobní technologie.

MES systém COMES z ERP systému načítá číselník materiálů a stav jednotlivých šarží materiálů na skladu a výrobní příkazy včetně BOM.

Výrobní příkazy jsou v COMES odpovědným pracovníkem uvolněny pro zpracování a zaplánovány. Zaplánované výrobní příkazy jsou podle jejich typu přiděleny odpovídajícím výrobním úsekům a zobrazeny na příslušném terminálu operátorovi.

Po ukončení navažování všech surovin výrobního příkazu je výrobní příkaz zobrazen na operátorském terminálu varny. Po spuštění výrobního příkazu je operátor veden a kontrolován MOM systémem COMES, který ho vyzývá k dávkování jednotlivých surovin v daném pořadí. Operátor nadávkování potvrzuje sejmutím čárového kódu suroviny.

Po dokončení operací výrobního příkazu na varně přesune systém COMES provádění výrobního příkazu na plnicí linku. Zde je k výrobním operacím přiřazen obalový materiál a systém sleduje zpracování výrobního příkazu na jednotlivých strojích linky. Celkové vyrobené množství je počítáno na základě palet zabalených na paletizaci, která je posledním pracovištěm linky. Systém každou paletu označí čárovým kódem.

Vyrobené palety jsou dále zpracovávány v ERP, do kterého jsou z MES/MOM systému COMES přenášena data o vyrobených kusech, spotřebovaných surovinách a obalech.

Podpora řízení jakosti

Zahrnuje funkčnosti pro sledování a podporu kvality.

"Systém COMES využíváme hlavně v oblasti výroby a kvality. Díky systému jsme zabránili možnosti vzniku neshod s ohledem na záměnu surovin a materiálů, případně možnost zapomenutí přidání nějaké složky do procesu míchání. Velmi dobrá a snadná je také dohledatelnost - traceabilita surovin, kterou jsme doposud řešili složitějším způsobem. Přehledný je i systém uvolňování hotových výrobků z pohledu kvality," říká Pavla Machalová, manažer kvality společnosti NUTREND.

Evidence měřidel:

COMES LAB

Funkčnost pro podporu práce laboratoře umožňuje vytvořit testové specifikace materiálů z jednotlivých uživatelsky specifikovaných atributů. Při příjmu nové šarže vstupního materiálu nebo tvorbě nové šarže produktu systém na základě testových specifikací automaticky generuje materiálové testy.

Pracovníci kontrolující kvalitu následně doplňují data k jednotlivým atributům testu. A to jak přímo z operátorského terminálu ve výrobě, tak i z kancelářského PC. Test je po doplnění pracovníkem potvrzen a schválen pracovníkem s oprávněním test schválit.

Stěry:

Sanitace:

Sledování efektivity zařízení

Pro sledování využití strojního zařízení byl nasazen standardní koncept COMES OEE. Pro operativní řízení výroby a jakosti generuje systém COMES statistiky a protokoly.

Reporting:

Přínosy Elektronického řízení výroby

Koncept Elektronického řízení výroby, jakosti a údržby vyvinula firma COMPAS automatizace s.r.o. pro podporu flexibility, vysoké efektivity a jakosti výroby podniků v oblasti IT (ERP a MES) a automatizace na principu systémové integrace.

Tyto významné přínosy jsou ve shodě i s cíli Průmysl 4.0 pro dávkové výroby, proto jsou realizovaná řešení v souladu se současnými trendy a mají dlouhodobé přínosy pro rozvoj výrobních podniků i jejich konkurenceschopnost.

Článek COMPAS automatizace, spol. s r.o. ze dne 15. června 2017 - čtvrtek

Další články od COMPAS automatizace, spol. s r.o.