logo COMPAS automatizace, spol. s r.o.

Lisovna plastů Formplast Purkert nasadí MES systém COMES

Společnost Formplast Purkert zvolila po téměř ročním detailním průzkumu nabízených výrobních informačních systémů pro řízení výroby svých lisoven plastů řešení MES COMES od COMPAS automatizace.

Za hlavní přednosti systému COMES ocenil Formplast komplexní MES (Manufacturing Execution System) řešení, obsahující všechny funkce pro řízení výroby, intuitivní ovládání systému, moderní webovou architekturu a velmi příznivou cenu.

COMPAS automatizace nabízí MES řešení, která umožňují detailně plánovat výrobu, zlepšovat řízení výroby, její jakost a dokumentaci. Výrobní informační systémy MES umožňuje podnikům dále zefektivnit řízení výroby i v případě, že již využívají funkční celopodnikový ERP informační systém a mají nasazenou automatizaci technologií.

"V roce 2015 jsme vyvinuli novou verzi COMES pro řízení diskrétní výroby v podobě obecného konfigurovatelného konceptu. Koncept je aplikační řešení obsahující mnoho standardní funkcí, které lze pouze konfigurovat pro konkrétní nasazení v podniku, s omezením programování na jen případné speciální funkce klienta. Tak zajišťujeme našimi dodávkami MES vynikající poměr sofistikovaného řešení k příznivé ceně," uvádí Vlastimil Braun, jednatel společnosti COMPAS automatizace.

MES COMES zajistí pro manažery a mistry Formplast Purkert operativní přehled o dění ve výrobě a stavech zakázek, výpočty statistik zařízení (KPI OEE, SMED apod.), směnové protokoly a přehledy historie výroby ze všech stacionárních PC i mobilních prostředků. Systém ukáže manažerům výroby a jakosti případné problémy, které mohou operativně řešit tak, aby ztráty ve výrobě minimalizovali. COMES bude rovněž propojen na ERP systém Helios a logistický WMS systém řízení skladů.

"Cílem implementace moderního informačního systému COMES je dále zlepšit efektivitu výroby na více jak 80 vstřikolisech a pokovkách v jejích třech rozměrech - dostupnosti, výkonu a jakosti. To zajistíme prostřednictvím sběru dat ze vstřikolisů a pokovek v reálném čase, řízením a odváděním výroby operátory, sledováním prostojů a neshod se záznamy a eskalací problémů a v neposlední řadě hodnocením práce zaměstnanců podle skutečného výkonu. Ve druhé etapě bude využit CMMS modul COMES Maintenance pro řízení údržby nejen forem, ale všech zařízení a objektů podniku, s moderním přístupem mobilní údržby. Sledujeme tak v rozvoji Formplastu trendy Industry 4.0, které hýbou dnešními nejvyspělejšími ekonomikami," říká Zdeněk Purkert, jednatel společnosti Formplast.

Výrobní informační systém COMES - charakteristika

Výrobní informační systém COMES obsahuje standardní MES funkce dle standardu MESA. K přednostem řešení patří štíhlá IT báze (webové technologie redukují náklady na správu) i možnost implementace v odvětví s vysokými nároky na jakost, jako je automobilový průmysl a strojírenství.

COMES obsahuje tyto skupiny funkcí pro řízení výroby a údržby:

Článek COMPAS automatizace, spol. s r.o. ze dne 8. března 2016 - úterý

Další články od COMPAS automatizace, spol. s r.o.