logo COMPAS automatizace, spol. s r.o.

Detailní plánování výroby v systému COMES třídy APS se zpětnou vazbou

Plánovací software COMES vytváří optimální plán výroby a dovoluje uživateli specifikovat libovolné požadavky na kritéria nebo omezení, která jsou pro konkrétní podnik a jeho výrobu důležitá. COMES APS plánování pomáhá výrobním podnikům v diskrétní i šaržové výrobě.

Při detailním plánování výroby bez podpory specializovaného softwaru se může firma potýkat s celou řadou problémů. Patří mezi ně časová náročnost při vytváření plánu, velké množství práce při jakékoli změně, složitost celého procesu a velké problémy, pokud v plánu vznikne chyba. Pracovník, který plánuje výrobu, v mnoha případech stále ještě v tabulkách na úrovni MS Excel, se tak stává ve firmě nenahraditelným specialistou.

COMES APS (Advanced Planning System)

Detailní plánování výroby s návaznými procesy umí řešit plánovací software COMES.

S tím souvisí správa této agendy (základní body) :

Některá vstupní data je možné importovat z celopodnikového informačního systému (ERP), z jiných datových zdrojů nebo vytvářet přímo v plánovacím software COMES. Výpočet plánu výroby v aplikaci COMES probíhá na základě zadání vstupních informací prostřednictvím funkce automatického plánování nebo ručně.

Ruční návrh plánu je podpořen těmito funkcemi:

Automatické plánování je komplexní funkcí, která pomocí optimalizačních algoritmů vytváří plán.

Cíle vytvořeného plánu:

COMES vytváří optimální plán, což v teorii dosažení optima znamená výpočet plánu s nejlepšími výsledky podle zadaných kritérií. COMES není krabicovým softwarem, ale je firmou COMPAS automatizace, spol. s r.o., konfigurován "na míru" a dovoluje proto uživateli specifikovat libovolné požadavky na kritéria nebo omezení, která jsou pro konkrétní podnik a jeho výrobu důležitá. Díky pružné konfiguraci je COMES úspěšně nasazen v různých průmyslových odvětvích a dokáže splnit i speciální podmínky dané výroby.

Validace plánu výroby

Vytvořený plán musí být validován - proběhne kontrola specifikovaných omezení výroby. Validace minimalizuje riziko vzniku chyby při tvorbě plánu.

Validace se týká následujících údajů:

Jakmile je plán validován, může být uvolněn do výroby a je zobrazen všem uživatelům systému i v tabulkové podobě. Při uvolnění plánu do výroby dojde k automatickému doplnění údajů do jednotlivých sestav, například do tabulky naplánovaných pracovníků, počtu palet potřebných pro expedici, plánu výroby aj.

Přidělení plánu do výroby a zpětná vazba

Validovaný plán může být elektronicky přidělen na jednotlivá pracoviště výroby nebo výrobní linky. Tak je zajištěn přenos informací pro konkrétní mistry a operátory ve výrobě. Tento proces také minimalizuje možné chyby, které mohou být způsobeny přenosem příkazů v papírové podobě. Pokud jsou data o skutečném stavu výroby dostupná elektronicky, například nasazením aplikace pro automatický sběr dat z výroby COMES OEE, je graficky zobrazeno plnění plánu.

Vizualizace plnění plánu výroby slouží jako zpětná vazba pro plánovače, který jej může operativně změnit tak, aby bylo možné dodržet časový harmonogram.

Přínosy COMES APS

COMES APS plánování pomáhá výrobním podnikům jak v diskrétní výrobě (např. výroba dílů pro automobily), tak v šaržové výrobě (např. potravinářství).

Plánovací software COMES umožňuje:

Další články k tématům - automatizace - ERP - operátor - plánování - software - výroba

Článek COMPAS automatizace, spol. s r.o. ze dne 13. srpna 2013 - úterý

Další články od COMPAS automatizace, spol. s r.o.

Detailní plánování výroby v systému COMES třídy APS se zpětnou vazbou