logo Conectart s.r.o.

Kompletní pronájem komunikačních služeb call centra se firmám vyplatí

Po nasazení BPO služeb získává společnost v průměru o 25% více času, který může věnovat svému Core businessu. Outsourcing call centra se finančně vyplatí a snižuje požadavky na lidské zdroje.

I když se může zdát, že služeb externích call center využívají společnosti jen ke krátkodobým projektům (akční prodej produktů, ověřování údajů, navolávání schůzek nebo průzkumům spokojenosti) pravda je jiná. Většina firem dnes běžně využívá služeb externích kontaktních center i jako plnohodnotnou substituci za call centrum vlastní.

Kvalita komunikace a bezpečnost je v tomto případě samozřejmě zásadním předpokladem úspěchu. Jaké výhody s sebou přináší najímání kompletních komunikačních služeb od externího dodavatele?

"Podle našich dlouholetých zkušeností se klienti díky outsourcingu mohou více soustředit na rozvoj své strategie, marketingu a klíčových kompetencí. Naopak mnohem méně času věnují kontrole a provozu. Naše kontaktní centrum navíc nabízí moderní technologie, díky kterým šetříme čas i finance, například službu Speech to text. Ta zachycuje klíčová slova v řeči a na základě toho hovory analyzuje a třídí. Služby kontaktního centra se vyplatí zvlášť v případě, kdy je požadovaná komunikace samostatně oddělitelná a vyčlenitelná z projektu. Na jednorázovou komunikaci se rozhodně nevyplatí najímat brigádníky, zkušené centrum odvede úkol lépe," říká Petr Studnička, generální ředitel společnosti Conectart, jednoho z největších poskytovatelů služeb externího kontaktního centra v České republice.

Díky outsourcování business procesů (Business Process Outsourcing, zkráceně BPO) získají firmy větší flexibilitu a sníží náklady. Externí kontaktní centrum zaměstnává totiž správně proškolené pracovníky, kteří komunikaci drží na definované kvalitativní úrovni. Nemůže se stát, že budete každé dva měsíce nabírat nového brigádníka na jednorázový projekt, kterého budete muset vždy proškolit.

Outsourcing zefektivní a především zlevní požadovanou komunikaci jak u dlouhodobých, tak krátkodobých projektů. Chcete-li zaměstnávat vlastní operátory, musíte počítat s velkými počátečními i průběžnými náklady a s častou fluktuací zaměstnanců.

Před jakýmkoli najímáním interních či externích operátorů je ovšem vždy důležité definovat, co od komunikace čekáte a co má být výsledkem.

Článek Conectart s.r.o. ze dne 12. září 2017 - úterý

Další články od Conectart s.r.o.

M-Files - Document Management System