logo Český telekomunikační úřad

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Někteří poskytovatelé služeb elektronických komunikací patrně používají obchodní označení 5G potenciálně zavádějícím způsobem, protože pro poskytování svých služeb ve skutečnosti využívají mobilní sítě, které sítěmi 5G nejsou.

Nabízíme 5G Internet! - tak může v poslední době znít reklama některého poskytovatele přístupu k internetu. Bohužel to nemusí ještě automaticky znamenat, že se spotřebitel může těšit na plnohodnotně nasazenou pátou generaci mobilních sítí.

Zájmem Úřadu je, aby nemohlo docházet k mylným domněnkám a očekáváním spotřebitele, které by se zejména mohly týkat rychlosti stahování a vkládání dat a doby odezvy.

Proto pokud ČTÚ v konkrétních případech dojde ke zjištění, že podnikatel poskytuje v plném rozsahu služby v sítích, které neodpovídají standardům sítí páté generace, ale přitom službu nabízí tak, jako kdyby o sítě 5G šlo, prověří případné podezření na nekalé obchodní praktiky, případně postoupí podněty dalším příslušným orgánům, například vzhledem k možnému porušení zákona o regulaci reklamy.

Co je to označení 5G

5G - je neformální označení pro novou generaci mobilních sítí, která se vyznačuje podporou velkého počtu koncových zařízení, malým přenosovým zpožděním a velkou přenosovou kapacitou, schopnou zvládat i velmi vysoké přenosové rychlosti.

To umožňuje, aby poskytovatelé služeb nabízeli v těchto sítích cenově odstupňované služby přístupu k internetu v široké škále inzerovaných rychlostí, od nízkých až po velmi vysoké, v řádu stovek Mbit/s.

Další články k tématům - 5G internet - reklama - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. února 2021 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad