logo Český telekomunikační úřad

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Především z řad seniorů přichází v poslední době zvýšený počet stížností na vysoké faktury způsobené voláním na linky zpoplatněné vyšší minutovou sazbou, případně vyšší jednorázovou cenou za spojení na audiotexové služby.

Audiotexem se rozumí hovory na speciální čísla s předčíslími 900, 906, 909, případně 908. Tyto linky jsou často využívány ke zpoplatnění účasti v různých televizních kvízech, spotřebitelských soutěžích, věštbách apod.

Spotřebitelé si ve stížnostech stěžují na to, že poté, co se dovolali na linku televizní soutěže, které se chtěli zúčastnit, nebyli ani po dlouhém čekání přepojeni do televizního studia a nemohli tak sdělit správnou odpověď a soutěž vyhrát.

Zároveň jim byla doba strávená čekáním na přepojení (často vyplněného hudbou, nebo výzvami, aby účastník vyčkal na přepojení do studia) účtována zvýšenou sazbou. Z podnětů vyplývá, že takovéto hovory mohou trvat i desítky minut a účast v těchto soutěžích pak může spotřebitele vyjít i na několik tisíc korun.

Reklamacím vyúčtování v takových případech operátoři nevyhovují s odvoláním na to, že se nejedná o službu elektronických komunikací, ale o službu obsahu a odkazují na konkrétní poskytovatele služeb obsahu.

ČTÚ nemá jakoukoliv pravomoc zkoumat regulérnost průběhu televizní soutěže, znalostního kvízu apod. Není oprávněn ani zabývat se otázkou, proč nebyl volající do televizního studia přepojen, tím méně pak, jestli k přepojení nedošlo záměrně.

V rámci svých kompetencí může ČTÚ pouze ověřit, zda došlo k navázání telefonního hovoru s telefonní linkou, která je k provozování audiotexových služeb použita. V případě, že je zjištěno, že telefonní spojení bylo navázáno (což ostatně spotřebitelé často ani sami nerozporují), nemá ČTÚ ve sporech o úhradu ceny takové služby jinou možnost, než nároku poskytovatele služeb vyhovět.

ČTÚ považuje za důležité i s ohledem na množící se stížnosti a na to, že ve většině případu se jedná o stěžovatele dříve narozené, doporučit všem, které láká vidina účasti v podobných soutěžích, aby předem zvážili, zda případná inzerovaná výhra vyváží možná rizika spojená se zvýšenou cenou za uskutečněný hovor.

S reklamací je třeba s obracet na poskytovatele služby obsahu, v popsaných případech na provozovatele dané televizní soutěže. Reklamace podaná u poskytovatele služby obsahu však bez dalšího neznamená, že spotřebitel nebude povinen uhradit cenu za uskutečněné audiotexové volání.

V případě neúspěšné reklamace je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 16. března 2018 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Acronis Backup 12.5