logo Český telekomunikační úřad

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Především z řad seniorů přichází v poslední době zvýšený počet stížností na vysoké faktury způsobené voláním na linky zpoplatněné vyšší minutovou sazbou, případně vyšší jednorázovou cenou za spojení na audiotexové služby.

Audiotexem se rozumí hovory na speciální čísla s předčíslími 900, 906, 909, případně 908. Tyto linky jsou často využívány ke zpoplatnění účasti v různých televizních kvízech, spotřebitelských soutěžích, věštbách apod.

Spotřebitelé si ve stížnostech stěžují na to, že poté, co se dovolali na linku televizní soutěže, které se chtěli zúčastnit, nebyli ani po dlouhém čekání přepojeni do televizního studia a nemohli tak sdělit správnou odpověď a soutěž vyhrát.

Zároveň jim byla doba strávená čekáním na přepojení (často vyplněného hudbou, nebo výzvami, aby účastník vyčkal na přepojení do studia) účtována zvýšenou sazbou. Z podnětů vyplývá, že takovéto hovory mohou trvat i desítky minut a účast v těchto soutěžích pak může spotřebitele vyjít i na několik tisíc korun.

Reklamacím vyúčtování v takových případech operátoři nevyhovují s odvoláním na to, že se nejedná o službu elektronických komunikací, ale o službu obsahu a odkazují na konkrétní poskytovatele služeb obsahu.

ČTÚ nemá jakoukoliv pravomoc zkoumat regulérnost průběhu televizní soutěže, znalostního kvízu apod. Není oprávněn ani zabývat se otázkou, proč nebyl volající do televizního studia přepojen, tím méně pak, jestli k přepojení nedošlo záměrně.

V rámci svých kompetencí může ČTÚ pouze ověřit, zda došlo k navázání telefonního hovoru s telefonní linkou, která je k provozování audiotexových služeb použita. V případě, že je zjištěno, že telefonní spojení bylo navázáno (což ostatně spotřebitelé často ani sami nerozporují), nemá ČTÚ ve sporech o úhradu ceny takové služby jinou možnost, než nároku poskytovatele služeb vyhovět.

ČTÚ považuje za důležité i s ohledem na množící se stížnosti a na to, že ve většině případu se jedná o stěžovatele dříve narozené, doporučit všem, které láká vidina účasti v podobných soutěžích, aby předem zvážili, zda případná inzerovaná výhra vyváží možná rizika spojená se zvýšenou cenou za uskutečněný hovor.

S reklamací je třeba s obracet na poskytovatele služby obsahu, v popsaných případech na provozovatele dané televizní soutěže. Reklamace podaná u poskytovatele služby obsahu však bez dalšího neznamená, že spotřebitel nebude povinen uhradit cenu za uskutečněné audiotexové volání.

V případě neúspěšné reklamace je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci.

Další články k tématům - Audiotex - fakturace - operátor - reklamace - soutěž - stížnosti - televize

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 16. března 2018 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Čeká Vás operace? Víte co urychlí hojení?
Životnost 70 000 hod., 5 let záruka. Snižte spotřebu energie až o 68%!
Najděte nejlevnější na PorovnávačZájezdů Nabídka zájezdů přímo od CK.