logo Český telekomunikační úřad

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

ČTÚ představil nové rámcové podmínky chystané aukce, které podporují rozvoj sítí 5. generace, konkurence na mobilním trhu i Průmyslu 4.0. Veřejná konzultace bude spuštěna v pondělí 16. 3., vyhlášení výběrového řízení se očekává na konci června 2020.

V pásmu 700 MHz zůstávají k vydražení kmitočty o celkovém rozsahu 2 x 30 MHz s tím, že jednotlivý operátor může získat maximálně 2 x 10 MHz. ČTÚ je však připraven případně zvýšit tento limit až na dvojnásobek.

Úřad více podpořil závazek národního roamingu ve prospěch nových operátorů nejen v pásmu 700 MHz, ale nově i v celém pásmu 3400 - 3800 MHz.

Pro využití národního roamingu však budou stanoveny podmínky dosažení minimálního pokrytí. Žadatel bude moci o národní roaming žádat poté, co pokryje alespoň 10% obyvatelstva sítěmi 5G, a pokrytí vlastní sítí bude muset dále zvyšovat.

Připravované podmínky aukce také zohlední evropskou legislativu v otázce sdílení sítí a budou upraveny v souladu s pravidly evropské hospodářské soutěže.

Připomínky k podmínkám aukce bude možné uplatnit v zákonném termínu jednoho měsíce od spuštění veřejné konzultace - tedy do 15. 4. 2020.

Rozvoj konkurence na mobilním trhu

Podmínky aukce podporují rozvoj konkurence na mobilním trhu s cílem zajistit dlouhodobě pozitivní vývoj cen mobilních služeb.

Současně nově představené podmínky podporují i rozvoj sítí 5. generace v souladu s 5G strategií přijatou vládou.

Podpora Průmyslu 4.0

V souladu s vládní 5G strategií se ČTÚ rovněž rozhodl pro podporu Průmyslu 4.0. K tomu účelu z aukce vyčlení blok 40 MHz spektra v pásmu 3400 - 3600 MHz. Podmínky vyčleněného bloku pro podporu Průmyslu 4.0 ČTÚ stanoví nezávisle na podmínkách aukce.

ČTÚ je bude přidělovat formou individuálních oprávnění pro průmyslové aplikace, například pro řízení výroby v rámci průmyslových areálů.

Inspirací pro toto řešení je podobný přístup v sousedním Německu.

Další články k tématům - aukce - kmitočty - konkurence - legislativa - operátor - Průmysl 4.0 - roaming - workshop - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 6. března 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad