logo Český telekomunikační úřad

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Telefonní hovory se mohou značně prodražit, když si nedáme pozor. ČTÚ proto spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonního hovoru. A to zejména pokud se hodlají účastnit televizní soutěže po telefonu!

Cena běžného telefonního hovoru se může značně lišit od ceny hovoru, který směřuje na tzv. barevné linky. Zpozornět by spotřebitelé měli zejména u žluté a duhové kategorie.

Tyto linky začínají číslicí 9 a jsou tzv. službou s vyjádřenou cenou - což znamená, že je z daného telefonního čísla možno zjistit, kolik bude minuta telefonního hovoru stát.

Pro tuto kategorii platí ceny citelně vyšší, než u ostatních barevných linek či běžných hovorů, a proto by měli být spotřebitelé obezřetní a cenu hovoru si předem spočítat.

Měli by také vzít v úvahu fakt, že za každý jednotlivý hovor, byť sebekratší, je účtována minutová sazba podle způsobu tarifikace (pro tuto kategorii nejčastěji 60 + 60, tedy po celých minutách za každou, byť jen započatou minutu), případně plná cena za spojení.

ČTÚ v nedávné době zaznamenal případ spotřebitelky, která stihla během jedné minuty uskutečnit několik volání do televizní soutěže na linku s vyjádřenou cenou - poté, co nebyla přepojena do televizního studia, hovor ukončila a ihned uskutečnila volání další.

Za jednu reálnou minutu času tak uskutečnila několik telefonních hovorů, přičemž vždy došlo k zaúčtování nově započaté minuty volání - místo zpoplatnění cenou za jednu minutu souvislého hovoru tak bylo každé nově navázané spojení účtováno zvlášť.

Účet za účast ve třech hodinových televizních soutěžích se tak bohužel pro tuto spotřebitelku vyšplhal na několik desítek tisíc Kč!

Zde je tedy potřeba zdůraznit četnost uskutečněných telefonátů, neboť především ta zapříčinila astronomickou výši telefonního účtu.

ČTÚ spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonních hovorů, a prostudovali si podmínky účasti v televizní soutěži, včetně pravděpodobnosti případné výhry.

Další články k tématům - barevné linky - cena hovoru - soutěž - telefon - televize - účtování

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 23. října 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad