logo Český telekomunikační úřad

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Telefonní hovory se mohou značně prodražit, když si nedáme pozor. ČTÚ proto spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonního hovoru. A to zejména pokud se hodlají účastnit televizní soutěže po telefonu!

Cena běžného telefonního hovoru se může značně lišit od ceny hovoru, který směřuje na tzv. barevné linky. Zpozornět by spotřebitelé měli zejména u žluté a duhové kategorie.

Tyto linky začínají číslicí 9 a jsou tzv. službou s vyjádřenou cenou - což znamená, že je z daného telefonního čísla možno zjistit, kolik bude minuta telefonního hovoru stát.

Pro tuto kategorii platí ceny citelně vyšší, než u ostatních barevných linek či běžných hovorů, a proto by měli být spotřebitelé obezřetní a cenu hovoru si předem spočítat.

Měli by také vzít v úvahu fakt, že za každý jednotlivý hovor, byť sebekratší, je účtována minutová sazba podle způsobu tarifikace (pro tuto kategorii nejčastěji 60 + 60, tedy po celých minutách za každou, byť jen započatou minutu), případně plná cena za spojení.

ČTÚ v nedávné době zaznamenal případ spotřebitelky, která stihla během jedné minuty uskutečnit několik volání do televizní soutěže na linku s vyjádřenou cenou - poté, co nebyla přepojena do televizního studia, hovor ukončila a ihned uskutečnila volání další.

Za jednu reálnou minutu času tak uskutečnila několik telefonních hovorů, přičemž vždy došlo k zaúčtování nově započaté minuty volání - místo zpoplatnění cenou za jednu minutu souvislého hovoru tak bylo každé nově navázané spojení účtováno zvlášť.

Účet za účast ve třech hodinových televizních soutěžích se tak bohužel pro tuto spotřebitelku vyšplhal na několik desítek tisíc Kč!

Zde je tedy potřeba zdůraznit četnost uskutečněných telefonátů, neboť především ta zapříčinila astronomickou výši telefonního účtu.

ČTÚ spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonních hovorů, a prostudovali si podmínky účasti v televizní soutěži, včetně pravděpodobnosti případné výhry.

Další články k tématům - barevné linky - cena hovoru - soutěž - telefon - televize - účtování

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 23. října 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad