logo Český telekomunikační úřad

Test 5G sítí začne v září 2018

ČTÚ ve spolupráci se společností Nokia letos na podzim spustí časově omezený pilotní projekt, který má odhalit případné překážky rozvoje nové generace sítí v Česku. Zapojeni do testování budou mobilní operátoři i zástupci průmyslových podniků.

"Cílem pilotního projektu je identifikace možných překážek (pokud nějaké jsou) rozvoje 5G sítí v České republice, aby v momentě, kdy bude možné komerční nasazení, nic jejich startu nebránilo. Chceme navázat na úspěch v rychlosti a míře pokrývání sítěmi 4. generace. V okamžiku, kdy 5G sítě budou plně standardizovány, bychom jen neradi zaspali na startu," říká Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ.

V první fázi pilotního projektu přijdou na řadu praktické testy rychlosti a odezvy. Ačkoliv standardizace 5. generace mobilních sítí není zatím dokončena, počítá se až s 20násobkem rychlostí stávajících sítí 4. generace a latencí pod 5 milisekund. Sítě 5G otevírají možnosti pro dosud nerealizovatelné služby, pro něž je rychlost, odezva a datová prostupnost klíčová.

Využití mohou nalézt u technologií pro samořiditelná auta, u hlasem ovládaných domácích asistentů, v hornictví, telemedicíně i chytrých domácností se senzory internetu věcí.

Na spuštění pilotního projektu se předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák s oslovenými subjekty dohodl na nedávném veletrhu Mobile World Congress.

Komerční spuštění sítí 5G se předpokládá po roce 2020, a to v návaznosti na chystané aukce vhodných kmitočtů.

Další články k tématům - aukce - IoT - kmitočty - latence - Nokia - operátor - senzor - Jaromír Novák

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 15. března 2018 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Acronis Backup 12.5