logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zahájil 2929 správních řízení mezi operátorem a účastníkem ve věci peněžitého plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

ČTÚ v měsíci prosinci zveřejnil výsledky analýzy smluvní dokumentace největších poskytovatelů služeb elektronických komunikací a grafické znázornění provedené analýzy ve formě "spotřebitelského semaforu". V první fázi se ČTÚ zaměřil na smluvní dokumentaci čtyř největších poskytovatelů služeb elektronických komunikací, a to společností O2, T-Mobile, UPC a Vodafone.

Důvodem pro provedení analýzy byla stále vzrůstající nespokojenost zákazníků s účastnickými smlouvami, která se odráží i v počtu podání vyřizovaných ČTÚ (za měsíc říjen 2015 se jednalo o 72 stížností a 90 dotazů týkajících se účastnických smluv, v listopadu 2015 se jednalo o 77 stížností a 92 dotazů na účastnické smlouvy apod.).

Proto ČTÚ v rámci působnosti ochrany spotřebitele přistoupil ke zhodnocení některých vybraných oblastí obsažených ve smlouvách poskytovatelů služeb, na které poukázal již v dokumentu "Doporučení ČTÚ k návrhům smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických postup podle § 108 odst. 2 ve spojení s § 5 odst. 3 písm. b) a d) a § 5 odst. 4 písm. b) zákona o elektronických komunikacích komunikací".

Smluvní ujednání byla posuzována podle toho, jak jsou vnímána účastníky - spotřebiteli.

Barevné označení smluvních ujednání poukazuje na určité problémy ve smluvní dokumentaci poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Intenzita problematických ujednání je odlišena barvami odpovídajícími semaforu - zelenou, oranžovou a červenou.

Červené označení neznamená, že by konkrétní ujednání bylo v rozporu se zákonem, ale že je toto ujednání spotřebiteli vnímáno do určité míry jako neurčité, neúplné či nesrozumitelné.

V rámci analýzy byly však také zjištěny některé skutečnosti, které se stanou předmětem dalšího šetření ze strany ČTÚ. V případě zjištěného porušení zákona ČTÚ podnikne další kroky a věc bude řešit v rámci správního řízení.

V roce 2016 ČTÚ plánuje do hodnocení smluvní dokumentace poskytovatelů služeb zapojit v daleko větší míře spotřebitele, a to formou anketního průzkumu.

ČTÚ věří, že uvedené hodnocení operátorů odrážející zkušenosti spotřebitelů přispěje ke zkvalitnění úrovně spotřebitelských smluv a jejich jednotlivých smluvních ujednání. Úřad připravuje druhou fázi, ve které zanalyzuje smlouvy i dalších operátorů.

ŠTÍTKY - analýza - operátor - smlouva - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. ledna 2016 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

Vše ohledně GDPR - metodika - certifikace - školení - pověřenec