logo Český telekomunikační úřad

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Zákon o elektronických komunikacích stanovuje poskytovatelům služeb povinnost umožnit na žádost každému účastníkovi ponechat si své telefonní číslo. Portace čísel byla zavedena v rámci pevných sítí v roce 2003 a v rámci mobilních v roce 2006.

Zákon upravuje maximální dobu přerušení poskytování služby, která smí činit maximálně jeden pracovní den. Co do stanovení dalších podmínek pro přenesení telefonního čísla, odkazuje zákon na opatření obecné povahy vydávané ČTÚ, některé podmínky upravuje také všeobecné oprávnění.

V praxi je operátory pro přenesení telefonního čísla využíván identifikátor nazvaný ČVOP (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele). Toto číslo společně se souvisejícími informacemi poskytne opouštěný poskytovatel (tedy ten, od kterého zákazník hodlá odejít) způsobem, který si účastník zvolil pro zaslání vyúčtování, nedojde-li k dohodě o jiném (rychlejším) způsobu zaslání identifikátoru a souvisejících informací.

Případně po provedení jednoznačné identifikace účastníka mu může být tento identifikační kód předán v písemné formě přímo na provozovně či jiném kontaktním místě.

Předání identifikátoru spotřebiteli by mělo především proběhnout bezodkladně, bez jakýchkoli zbytečných průtahů - nedojde-li k osobnímu předání na provozovně či kontaktním místě, pak například prostřednictvím SMS, e-mailu, telefonicky apod.

Před samotným přenesením telefonního čísla je nutné vypořádat závazky s opouštěným poskytovatelem - typicky ukončit smlouvu dohodou či výpovědí. K přejímajícímu poskytovateli pak účastník směřuje svou žádost o přenesení telefonního čísla a sdělí mu identifikátor předaný opouštěným poskytovatelem.

Přejímající poskytovatel uzavře s účastníkem objednávku na přenos telefonního čísla a poté dohodne s opouštěným poskytovatelem termín přenosu čísla. Přejímající poskytovatel by měl při sepisování žádosti o přenesení telefonního čísla účastníka informovat o podmínkách přenesení - tedy o tom, že k úspěšnému přenesení je nezbytné, aby byla ukončena smlouva s opouštěným poskytovatelem, o ceně a časovém horizontu přenesení telefonního čísla, případné důvody pro odmítnutí přenesení telefonního čísla, na jak dlouho bude přerušeno poskytování služby (vždy by pak měla být zachována možnost tísňových volání) a dohodne s účastníkem termín zahájení poskytování služby.

V případě splnění všech dohodnutých podmínek, pak lhůta pro přenesení telefonního čísla činí čtyři pracovní dny od podání žádosti u přejímajícího poskytovatele, případně je možné se dohodnout na lhůtě delší.

V případě, že by spotřebitel měl za to, že přejímající či opouštěný poskytovatel služeb postupuje v rozporu s uzavřenou smlouvu či uvedenými pravidly pro proces přenesení telefonního čísla, má právo uplatnit proti takovému postupu reklamaci a případně se poté obrátit na ČTÚ se stížností nebo námitkou proti vyřízení reklamace.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 21. června 2016 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
M-Files - Document Management System