logo Český telekomunikační úřad

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Zákon o elektronických komunikacích stanovuje poskytovatelům služeb povinnost umožnit na žádost každému účastníkovi ponechat si své telefonní číslo. Portace čísel byla zavedena v rámci pevných sítí v roce 2003 a v rámci mobilních v roce 2006.

Zákon upravuje maximální dobu přerušení poskytování služby, která smí činit maximálně jeden pracovní den. Co do stanovení dalších podmínek pro přenesení telefonního čísla, odkazuje zákon na opatření obecné povahy vydávané ČTÚ, některé podmínky upravuje také všeobecné oprávnění.

V praxi je operátory pro přenesení telefonního čísla využíván identifikátor nazvaný ČVOP (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele). Toto číslo společně se souvisejícími informacemi poskytne opouštěný poskytovatel (tedy ten, od kterého zákazník hodlá odejít) způsobem, který si účastník zvolil pro zaslání vyúčtování, nedojde-li k dohodě o jiném (rychlejším) způsobu zaslání identifikátoru a souvisejících informací.

Případně po provedení jednoznačné identifikace účastníka mu může být tento identifikační kód předán v písemné formě přímo na provozovně či jiném kontaktním místě.

Předání identifikátoru spotřebiteli by mělo především proběhnout bezodkladně, bez jakýchkoli zbytečných průtahů - nedojde-li k osobnímu předání na provozovně či kontaktním místě, pak například prostřednictvím SMS, e-mailu, telefonicky apod.

Před samotným přenesením telefonního čísla je nutné vypořádat závazky s opouštěným poskytovatelem - typicky ukončit smlouvu dohodou či výpovědí. K přejímajícímu poskytovateli pak účastník směřuje svou žádost o přenesení telefonního čísla a sdělí mu identifikátor předaný opouštěným poskytovatelem.

Přejímající poskytovatel uzavře s účastníkem objednávku na přenos telefonního čísla a poté dohodne s opouštěným poskytovatelem termín přenosu čísla. Přejímající poskytovatel by měl při sepisování žádosti o přenesení telefonního čísla účastníka informovat o podmínkách přenesení - tedy o tom, že k úspěšnému přenesení je nezbytné, aby byla ukončena smlouva s opouštěným poskytovatelem, o ceně a časovém horizontu přenesení telefonního čísla, případné důvody pro odmítnutí přenesení telefonního čísla, na jak dlouho bude přerušeno poskytování služby (vždy by pak měla být zachována možnost tísňových volání) a dohodne s účastníkem termín zahájení poskytování služby.

V případě splnění všech dohodnutých podmínek, pak lhůta pro přenesení telefonního čísla činí čtyři pracovní dny od podání žádosti u přejímajícího poskytovatele, případně je možné se dohodnout na lhůtě delší.

V případě, že by spotřebitel měl za to, že přejímající či opouštěný poskytovatel služeb postupuje v rozporu s uzavřenou smlouvu či uvedenými pravidly pro proces přenesení telefonního čísla, má právo uplatnit proti takovému postupu reklamaci a případně se poté obrátit na ČTÚ se stížností nebo námitkou proti vyřízení reklamace.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 21. června 2016 - úterý

Další články Český telekomunikační úřad

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro rozvoj mobilního broadbandu v Česku

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve sporech s operátory

Mezinárodní roaming a síťová neutralita v roce 2017

Evropské harmonizované tísňové linky

Neférové praktiky ve smlouvách operátorů

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřehledně a menším písmem nelze přiznat

Férové a neférové praktiky telekomunikačních operátorů

Vodafone porušil zákaz agresivních obchodních praktik