logo Český telekomunikační úřad

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Český telekomunikační úřad zveřejnil k veřejné diskusi druhý informační a komunikační dokument k digitální dividendě.

Úřad považuje téma za velmi významné a je přesvědčen, že do debaty o možném budoucím využití digitální dividendy, tj. spektra, které se stává dostupným přechodem na digitální vysílání, by se nepochybně měli zapojit všichni současní nebo budoucí uživatelé spektra, nebo služeb jeho prostřednictvím poskytovaných.

Aktuálně vydávaný dokument iniciuje již II. kolo veřejné diskusi k budoucímu využití pásma 470 - 862 MHz. Je zaměřen zejména na otázky předpokládaného vývoje televizního vysílání s vysokým rozlišením, mobilních multimédií (mobilní televize) a zavádění širokopásmových mobilních sítí. Dokument se také věnuje poznatkům a závěrům z Workshopu, který proběhl v září loňského roku, shrnuje současný postup digitalizaci a obsahuje otázky k diskusi na téma HDTV, místní vysílání, mobilní sítě a mobilní multimédia.

První kolo veřejné konzultace k digitální dividendě provedl Český telekomunikační úřad v období od 8. srpna do 19. září 2008. Problematiku digitální dividendy popsal v konzultačním dokumentu "Digitální dividenda - informační a komunikační dokument ČTÚ". V dokumentu inicioval diskusi k aktuálním otázkám správy rádiového spektra ve spojitosti s digitalizací TV vysílání a jejími přínosy označovanými jako digitální dividenda. Tato diskuse proběhla v srpnu a výsledky byly shrnuty na již zmiňovaném workshopu v loňském září.

Konzultace i jednání workshopu, stejně jako vyhodnocení stanovisek a monitoring diskusí digitální dividendy v rámci EU, potvrdily, že pro budoucí vývoj stávajících i nových mobilních služeb elektronických komunikací je velmi významné využití uvolněné části pásma 470 - 862 MHz. Tyto skutečnosti pak vedly k závěru, že je účelné navázat druhým kolem konzultací, které se zaměří konkrétně na využití digitální dividendy v tomto pásmu.

Dokument obsahuje jak shrnutí problematiky vybraných klíčových témat digitální dividendy, tak sadu základních otázek pro diskusi. Úřad očekává, že se k němu dotčené subjekty i veřejnost vyjádří do 5. března 2009.

Právě iniciované druhé kolo veřejné diskuse bude opět završeno workshopem s názvem "Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II", konaným v Praze ve dnech 17. a 18. března 2009. O konkrétním programu a místě konání bude úřad včas informovat.

Další články k tématům - digitální - dividenda - dokument - mobilních - vysílání

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 9. února 2009 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad