logo Český telekomunikační úřad

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Pražané se nemají čeho obávat. Přechod na digitální TV vysílání čeká část Pražanů již za tři měsíce. Dne 30. dubna dojde k vypnutí vysílače Praha - Žižkov.

Na tiskové konferenci Národní koordinační skupiny (NKS) předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák upozornil, že se obyvatelé Prahy nemusejí obávat úplné analogové tmy.

Na mapách pokrytí, které lze najít i na stánkách ctu.cz (digitální vysílání) je zřejmé, že po vypnutí vysílače Praha - Žižkov většina Prahy bude mít stále dostupný analogový signál z vysílače Cukrák. Jedinou výjimku tvoří část diváků televize Prima, kteří již nebudou mít (zejména v severních částech Prahy a okolí) dostupný žádný analogový signál této stanice. Ale i pro tyto diváky platí, že mají tento program dostupný digitálně již nyní.

Pokud na konci dubna přijdou Pražané o vysílání, budou muset přeorientovat svůj příjem na vysílač Cukrák a nebo si pořídit set-top-box a již přijímat digitálně všechny programy (tedy ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, NOVA, PRIMA, NOVA Cinema, Z1, TV Barrandov a další). Úprava anténního systému je však nezbytná v obou případech. Digitální vysílání, které už podle průzkumu přijímá 29% obyvatel Prahy (a dalších 29 % uvádí, že přijímá televizní signál analogově i digitálně) je dostupné nejméně od podzimu minulého roku na celém území Prahy. Jakákoliv orientace na jiný analogový signál je řešením s pouze časově omezenou platností.

O podrobnostech přechodu na digitální TV vysílání budou obyvatelé Prahy informování prostřednictvím informační kampaně. Pražané získají informace například z informačního letáku, který bude distribuován do všech poštovních schránek na území Prahy. Podle aktuálního pravidelného průzkumu je o přechodu na digitální vysílání informováno 96 % Pražanů. Z informací NKS i výsledků průzkumu je zřejmé, že se kampaň zaměří především na praktické informace a také pražská specifika, jako jsou například společné televizní antény Souhrnné informace o tom, jak přejít z analogového na digitální televizní vysílání, nabízí webová stránka www.digitalne.tv.

Koho se vypnutí analogového signálu z vysílače Praha - Žižkov konkrétně dotkne, odhalí speciální piktogram (nebo jiný způsob upozornění na obrazovce), který se přímo ve vysílání programů všech tří celoplošných televizí objeví postupně od začátku února. Ti, kterým se piktogram nezobrazí, mají ještě čas na pořízení set-top boxů, či koupi nových televizních přijímačů umožňujících příjem digitálního vysílání, do října 2009 kdy bude vypnuto analogové televizní vysílání i z vysílače Cukrák.

Podle předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Pavla Dvořáka zbývá 1016 dní do úplného vypnutí analogového šíření televizního signálu v České republice. Jedním z principů Technického plánu přechodu (TPP) a zároveň úkolem ČTÚ je podle něj to, aby v konečné fázi bylo dosaženo stejného rozsahu pokrytí jako u současného analogového vysílání. Současný stav pokrytí digitálním signálem činí v síti České televize (1) 58 % obyvatel České republiky, v síti pro komerční televize (2) 53 % a v síti 3 asi 45 %.

Zájem diváků o přechod na digitální vysílání není podle Pavla Dvořáka zanedbatelný, protože zhruba 60 % z nich chce přejít na digitální příjem ještě před vypnutím analogového šíření. Důležitou podmínkou dobrého příjmu digitálního signálu je i to, aby byly potřebným způsobem upraveny antény, resp. společné antény. Při ověřování stížností obyvatel na dostupnost digitálního televizního signálu je zpravidla jako příčina identifikována stará či neupravená anténa, resp. společná anténa.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 3. února 2009 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad