logo Český telekomunikační úřad

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Cílem právní úpravy je učinit webové stránky a mobilní aplikace přístupnějšími napříč celou EU, a to na základě společných požadavků na přístupnost informací a služeb, která je důležitou součástí rozvoje elektronizace veřejného sektoru.

Přístupnost informací a služeb znamená rovnoprávný přístup ke všem informacím a službám poskytovaným v elektronické podobě, a to i osobám se specifickými potřebami, zejména osobám se zdravotním postižením nebo rovněž osobám staršího věku.

Tyto osoby jsou mnohdy vystaveny sociálním a informačním bariérám, a mají tak ztížený přístup k informacím a službám.

Zákon představuje modernizaci povinnosti přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací a následným stanovením technologicky neutrálních požadavků na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací fakticky zabraňuje diskriminaci osob se zdravotním postižením a dále posiluje antidiskriminační princip tím, že nahrazuje technologicky zastaralá pravidla, která mohla být diskriminační vůči určitým dodavatelům technologií, pravidly novými.

Povinnosti ukládané tímto zákonem dopadají zejména na oblast veřejného sektoru či osoby z veřejného sektoru financované.

Účelem předmětné právní úpravy je především transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. 10. 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu.

Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů byl v částce 44 Sbírky zákonů uveřejněn dne 9. 4. 2019 a nabyl tak účinnosti.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 30. května 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Acronis True Image 2020 - 300x415