logo Český telekomunikační úřad

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák a místopředseda Asociace krajů ČR - hejtman Jiří Běhounek, se na společném setkání zabývali otázkou dostupnosti základních poštovních služeb především ve venkovských lokalitách.

Představitelé Asociace krajů a Sdružení místních samospráv totiž již dříve na svém společném zasedání 14.2. 2013 upozornili na mnohdy necitlivý přístup České pošty v této záležitosti.

Předseda Rady ČTÚ během společné debaty konstatoval, že příslušná prováděcí vyhláška ČTÚ k novele zákona o poštovních službách účinná od 1.1. 2013 stanoví pouze minimální požadavky na dostupnost základních poštovních služeb z geografického a časového hlediska.

"V žádném případě neukládá České poště rušit jakoukoliv pobočku. Naopak. Jasně říká, pod jaká kritéria Česká pošta nemůže jít. Celkový počet provozoven závisí výhradně na jejím rozhodnutí. A to by mělo být přijato ve spolupráci jak s Asociací krajů, tak Sdružením místních samospráv", uvedl doslova Pavel Dvořák.

Dále Jiřího Běhounka ubezpečil, že ČTÚ beze zbytku využije všechny zákonné kompetence a možnosti, aby chránil oprávněné potřeby všech uživatelů. základních poštovních služeb a aby byly tyto služby poskytovány v kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná.

V druhé části jednání Pavel Dvořák seznámil Jiřího Běhounka se zahájením přípravy návrhu Programu podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace pro vysokorychlostní internet.

Návrh společně připravují Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Český telekomunikační úřad. Program má sloužit k naplnění vybraných cílů politiky elektronických komunikací Digitální Česko a Digitální agendy EU v podmínkách České republiky.

Další články k tématům - EU - pošta - zákon - Pavel Dvořák - Jiří Běhounek

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 1. března 2013 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad