logo Český telekomunikační úřad

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

ČTÚ obdržel od EK připomínky k návrhům nových velkoobchodních cen za ukončení volání v mobilních a pevných sítích. Návrhy upravují velkoobchodní ceny za propojení ve veřejných mobilních telefonních sítích společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone za službu ukončení volání (terminace).

Evropská komise v prvé řadě vznesla připomínku k tomu, že nově navržené ceny nejsou uplatněny i vůči ostatním, dosud cenově neregulovaným operátorům v pevných a mobilních sítích. Protože by však takový postup nekorespondoval se závěry posledních analýz obou dotčených trhů, vyzvala Komise ČTÚ k provedení nových analýz a následně i k uložení odpovídajícího souboru nápravných opatření.

V připomínce k návrhu účinnosti nových cen Komise uvedla, že navržený odklad účinnosti nové úrovně cen může být přijatelný. Současně by ale neměl trvat déle než do 1.7. 2013. Obdobný postup Komise tolerovala např. při stanovení účinnosti nových cen za ukončení volání v mobilních sítích v jiných evropských zemích (Španělsko, Itálie a Polsko). Návrhy ČTÚ nejsou s tímto názorem Komise v rozporu.

V případě nové výše regulované ceny za ukončení volání v pevných sítích Komise vyjádřila vážné pochybnosti, zda použitý model BU-LRIC v případě těchto cen dostatečně zohledňuje technologie založené na sítích nové generace.

Nově navrhované ceny 0,04, resp. 0,08 Kč/min. (bez DPH) jsou podle názoru Komise vysoké a mohou vytvářet překážky pro vnitřní trh EU. Proto Komise vyzvala ČTÚ, aby tyto ceny do ukončení dalšího šetření nepřijímal. ČTÚ připomíná, že navržený pokles cen od 1.7. 2013 představoval oproti současně platným cenám pokles o více než 75 %.

Ve věci návrhu nových cen za ukončení volání v pevných sítích bude ČTÚ v další fázi úzce spolupracovat jak se sdružením evropských regulátorů BEREC, tak rovněž i s Komisí v zájmu detailního objasnění svého postupu.

ČTÚ rovněž poskytne Komisi i oba nákladové modely, na jejichž základě byly nově navrhované ceny stanoveny.

Další články k tématům - analýza - BEREC - EK - telefonie - terminace

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 12. prosince 2012 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad