logo Český telekomunikační úřad

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

ČTÚ přistoupil k vymáhání povinnosti uložené v rozhodnutí o předběžném opatření, kterému se Telefónica Czech Republic, a.s., odmítla podvolit. Úřad v pondělí 2.12. 2013 stanovil firmě povinnost bezodkladně začít znovu poskytovat služby elektronických komunikací odpojeným účastníkům firmy Aspekt invest, s.r.o.

Telefónice za nesplnění uložené povinnosti vyměřil Český telekomunikační úřad sankci ve výši 50 tisíc korun. Zákon přitom umožňuje při opakovaném nerespektování rozhodnutí ukládat tyto pokuty opakovaně, a to až do výše 100 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že Telefónica rozhodnutí nerespektovala, vymáhá ČTÚ splnění povinností ukládáním donucovacích pokut podle správního řádu.

Obchodní spory operátorů s přeprodejci služeb elektronických komunikací nemohou být důvodem pro okamžité odpojení koncových uživatelů, jako se to stalo v případě Aspekt investu. Tato firma v návrhu na vydání předběžného opatření uvedla, že Telefónica bez předchozího upozornění zablokovala veškerá příchozí volání na přibližně 1500 SIM kartách v držení koncových uživatelů.

ČTÚ v rozhodnutí poukázal na to, že přerušením poskytování služeb dochází ke škodám na straně koncových uživatelů, přeprodejce služeb i mobilního operátora. Současně zahájil správní řízení o návrhu na rozhodnutí sporu o trvání smluvního vztahu mezi Aspekt investem a Telefónicou.

Proti rozhodnutí o předběžném opatření může Telefónica brojit formou rozkladu, tento opravný prostředek však nemá odkladný účinek. Operátor je povinen se rozhodnutí podvolit bezodkladně a bezpodmínečně.

Současně ČTÚ podává místně příslušnému státnímu zastupitelství oznámení o podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí právnickou osobou.

Pozn. redakce itpoint.cz - vyjádření Aspekt invest, s.r.o. ke dni 4.12. 2013

Informace pro všechny, kterým O2 neoprávněně dočasně odpojil čísla z provozu

  1. Český telekomunikační úřad vydal předběžné opatření a uložil operátorovi O2 povinnost obnovit s okamžitou platností plný provoz na všech číslech Aspekt Invest, s.r.o.
  2. Telefonica O2 přes tento zákaz odpojila všechny naše čísla dočasně z provozu a pokračuje v nátlaku na naše zákazníky.
  3. Telefonica O2 i přes výslovný zákaz od ČTÚ neumožňuje firmě Aspekt uvolnit jakékoliv číslo pro přenos k jinému operátorovi. Pokud chcete se svým číslem přejít k jinému operátorovi, máte na to právo podle smlouvy o užívání SIM karty mezi Vámi jako koncovým uživatelem a firmou Aspekt invest.cz. Firma Aspekt invest všechny žádosti o výpověď čísla a vygenerování ČVOP zasílá vždy neprodleně na O2. Telefonica O2 na tyto žádosti NEREAGUJE a tím porušuje zákon.
  4. V tuto chvíli není možné ani s pomocí Českého telekomunikačního úřadu NIC DĚLAT.

Za stávající situace doporučujeme dvě možnosti řešení:

Vzdát souboj s O2 o Vaše původní číslo a získat nové číslo od operátora Klokanmobil, poslali jsme Vám ho poštou a jsme připraveni aktivovat čísla na základě SMS nebo zavolání během několika minut.

Přistoupit na nehorázný nátlak společnosti Bonerix a zaregistrovat se na Modré volání podle jejich pokynů. V případě, že se však registrujete pouze pod nátlakem a nemáte zájem s touto společností nadále telefonovat, napište nám na email info@aspektinvest.cz nebo zavolejte na tři krizové linky, které jsme zřídili speciálně pro tyto důvody => 778-429-702, 778-429-703 a 778-429-704.

Další články k tématům - exekuce - operátor - pokuta - SIM - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 5. prosince 2013 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad