logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Ve zprávě se ČTÚ věnuje srovnání nových nabídek neomezených tarifů mobilních operátorů a v tématu měsíce informuje o hlavních poznatcích z vyhodnocení účastnických stížností za období 1. čtvrtletí roku 2013.

Zpráva dále informuje, že ČTÚ dne 8.4. 2013 předložil v souladu s § 130 zákona o elektronických komunikacích k veřejné konzultaci návrh nových kompletních podmínek výběrového řízení (aukce) na kmitočty uvolněné mimo jiné úspěšným přechodem ČR na digitální televizní vysílání. Připomínky k návrhu podmínek výběrového řízení lze uplatňovat v prodloužené lhůtě do 22.5. 2013.

Ve vztahu k procesu analýz relevantních trhů zpráva informuje, že ČTÚ v tomto měsíci zveřejnil na svých internetových stránkách sdělení o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. 2 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě, a dne 25.4. 2013 uspořádal pracovní jednání se zástupci operátorů a odborné veřejnosti k návrhu analýzy relevantního trhu č. 3 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. V průběhu měsíce ČTÚ dokončil vyhodnocení monitoringu komerčního poskytování vybraných dílčích služeb ze souboru univerzální služby.

Závěry vyhodnocení následně zveřejnil ve zprávě "Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby za rok 2012".

Počátkem dubna ČTÚ aktualizoval internetové stránky, kde zveřejňuje mapy pokrytí České republiky zemským digitálním rozhlasovým a televizním vysíláním, a to jak celoplošným, tak regionálním. Zájemci z řad veřejnosti mohou mimo jiné hledat zdroj digitálního signálu přímo podle obce či ulice a čísla popisného.

ČTÚ v dubnu vydal pět osvědčení potvrzující jejich adresátům oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb. Současně obdržel od dalších dvanácti subjektů nová oznámení jejich záměru podnikat v oblasti poštovních služeb.

Seznam evidovaných provozovatelů lze nalézt ve vyhledávací databázi ČTÚ.

Další články k tématům - analýza - operátor - tarif - telefonie - televize

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 17. května 2013 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad