logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc leden 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

V tématu měsíce se ČTÚ věnuje stížnostem účastníků služeb elektronických komunikací za IV. čtvrtletí 2012. Mimo jiné porovnává jejich počet s počtem stížností na služby elektronických komunikací za předcházející tři čtvrtletí roku 2012 a za poslední čtvrtletí roku 2011.

ČTÚ ve zprávě informuje i o ukončení veřejné konzultace návrhu analýzy trhu č. 8 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích, ke které obdržel připomínky od šesti subjektů.

ČTÚ dále informuje o účinnosti novely zákona o poštovních službách, která významně rozšiřuje kompetence ČTÚ v oblasti ochrany práv spotřebitelů. ČTÚ nově dohlíží na fungování trhu poštovních služeb, rozhoduje ve věci spotřebitelských sporů v oblasti poštovních služeb, včetně výkonu státní kontroly a možnosti postihovat porušení povinností vyplývajících pro provozovatele poštovních služeb ze zákona.

Zpráva rovněž přináší informaci o druhé fázi šetření Evropské komise ve věci návrhu ČTÚ na stanovení nové výše cen za terminaci v pevném místě. Sdružení evropských regulačních orgánů (BEREC) se ve svém stanovisku neztotožnilo s vážnými připomínkami, které k návrhu rozhodnutí o ceně ČTÚ vznesla v rámci notifikačního procesu Evropská komise.

ČTÚ upozorňuje na workshop, který se uskuteční 22.2. 2013 k návrhům analýz trhů č. 4 a 5 s dotčenými asociacemi a úřady.

V průběhu ledna dále pokračovala elektronická aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Vzhledem k trvajícímu zájmu účastníků aukce o nabízené kmitočty, pokračuje aukce i v únoru 2013.

Další články k tématům - analýza - aukce - BEREC - regulace - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 18. února 2013 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad