logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

V tématu měsíce ČTÚ poskytuje ucelenou informaci o průběhu a o výsledcích jednání Světové konference o mezinárodních komunikacích WCIT-12, která se uskutečnila ve dnech 3.  14.12. 2012 v Dubaji.

ČTÚ ve zprávě rovněž informuje, že dokončil zpracování návrhu analýzy relevantního velkoobchodního trhu mobilní originace (trh č. 8) a dne 21.12. 2012 zahájil jeho veřejnou konzultaci. Téhož dne ČTÚ oznámil i zahájení třetího kola analýzy dalšího relevantního trhu, a to maloobchodního trhu přístupu k veřejné komunikační síti (trh č. 1).

ČTÚ dále informuje o procesu a závěrech projednávání návrhů nových nižších regulovaných velkoobchodních cen za terminaci v mobilních a pevných sítích, ke kterým v prosinci obdržel připomínky od Evropské komise.

Rada ČTÚ po zvážení připomínek Komise přijala na konci prosince rozhodnutí o ceně za terminaci volání v mobilní síti, která již nabyla právní moci. Pro výhrady Evropské komise k návrhu rozhodnutí o cenách za terminaci volání v pevné síti nebylo rozhodnutí v této věci vydáno. Výhrady Komise a stanovisko ČTÚ posuzovala v následující fázi expertní skupina sdružení evropských regulátorů BEREC.

Ta 14.1. 2013 předala národním regulačním orgánům své stanovisko, ve kterém nesouhlasí s výhradami Evropské komise k výpočtu terminačních cen. Předsedové regulačních orgánů budou o společném stanovisku BEREC hlasovat 21.1. 2013.

Zpráva rovněž přináší informaci, že ČTÚ vydal rozhodnutí ve dvou správních řízeních vedených se společností M77 Group S.A., která je na území České republiky poskytovatelem služeb satelitní televize Skylink a CS Link. V těchto správních řízeních uložil za správní delikty společnosti pokuty v maximální výši 5 a 10 milionů Kč.

V prosinci proběhly i dva workshopy. První workshop představil odborné veřejnosti nově vytvořený nákladový model pro výpočet cen služeb poskytovaných na relevantních trzích č. 4 a 5. Druhý workshop se zabýval návrhem analýzy velkoobchodního relevantního trhu č. 2.

Během prosince 2012 rovněž pokračovala elektronická aukční fáze výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Vzhledem k trvajícímu zájmu všech účastníků aukce o nabízené kmitočty a podávání dalších nabídek, pokračuje aukce i v lednu 2013.

Další články k tématům - analýza - aukce - BEREC - konference - monitoring - satelit - Skylink - telefonie - terminace - workshop

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 17. ledna 2013 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad