logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc únor 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

V tématu měsíce ČTÚ podává ucelenou informaci o zajištění základních poštovních služeb podle poštovní licence udělené České poště a platné do 31. prosince 2017. Na jejím základě je Česká pošta povinna zajistit poskytování základních poštovních služeb v souladu s požadavky zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.

ČTÚ ve zprávě informuje, že zahájil analýzu trhu č. 7 - ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. V rámci třetího cyklu analýz relevantních trhů ČTÚ také zahájil dne 15. 2. 2013 veřejnou konzultaci k analýze trhu č. 2 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

ČTÚ dále uspořádal za účasti odborné veřejnosti pracovní jednání k návrhu analýz relevantních trhů č. 4 - velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Po dopracování návrhů obou analýz tyto budou předloženy do veřejné konzultace.

Rada ČTÚ dne 28.2. 2013 rozhodla o posunutí účinnosti nových maximálních cen za mobilní terminaci v případě společností Telefonica Czech Republic, a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. o jeden měsíc. ČTÚ tak sjednotil účinnost nové maximální ceny 0,41 Kč/min (bez DPH) pro stávající velkoobchodní smluvní vztahy od 1.4. 2013.

Předseda Rady ČTÚ dne 8.3. 2013 rozhodl o zrušení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, které bylo vyhlášeno dne 12.7. 2012.

Důvodem pro takový postup předsedy Rady ČTÚ byla skutečnost, že v elektronické aukci byla dosažena mimořádně vysoká nabídková cena za dražené kmitočty. Její další růst by ve svém důsledku vedl ke zpoždění výstavby sítí nové generace a dle názoru předsedy Rady ČTÚ k vysokým cenám nových mobilních datových služeb pro koncové uživatele.

Další články k tématům - analýza - aukce - infrastruktura - telefonie - terminace

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 21. března 2013 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad