share itpoint.cz

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

ČTÚ vydal 9.12. 2009 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc listopad 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Významnou skutečností v oblasti elektronických komunikací v měsíci listopadu bylo dokončení projednávání tzv. "Telekomunikačního balíčku", který Komise navrhla v listopadu 2007. Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 24. listopadu 2009 formálně tento soubor opatření schválil. V návaznosti na oficiální zveřejnění příslušných dokumentů, bude zahájen proces transpozice jednotlivých opatření do právního rámce jednotlivých členských zemí EU. Tento proces by měl být dokončen do 18 měsíců. V podmínkách České republiky tak v tomto období bude připravena komplexní novela zákona o elektronických komunikacích.

Téma měsíce listopadu je mezinárodní srovnání cen za služby poskytované prostřednictvím mobilních sítí. ČTÚ provedl srovnání cen za mobilní služby se zohledněním preferencí českých zákazníků, které se promítají i do konstrukce nabídek jednotlivých mobilních operátorů. Srovnávány byly pouze základní tarifní plány, které nikterak nezvýhodňovaly volání na určitá čísla či skupiny volaných dle výběru zákazníka.

Z provedeného srovnání vyplynulo, že jak v případě zákazníků s předplacenou kartou tak i u tarifních zákazníků jsou čeští operátoři na úrovni průměru nebo lehce pod průměrem srovnávaných zemí.

Kontrolní činnost

ČTÚ zahájil u společnosti Česká pošta, s.p. cenovou kontrolu na ověření správnosti předložených podkladů vstupujících do výpočtu cen poštovních služeb do zahraničí. Konkrétně se jedná o prověření objemů listovních zásilek odesílaných do zahraničí a nákladů spojených se zpracováním těchto zásilek před předáním zahraničnímu zpracovateli (tzv. vnitrostátní náklady). ČTÚ na základě výsledků kontroly rozhodne o úpravě cen pro další období.

ČTÚ ukončil státní kontrolu v oblasti cen u společnosti České Radiokomunikace, a.s. zaměřenou na ověřování kalkulace cen za šíření digitálního televizního a rozhlasového vysílání. V rámci provedené kontroly ČTÚ prověřil jak předložený model a způsob kalkulace cen za produkty DVB-T, tak i zda jsou zveřejněné smluvní podmínky v souladu s ustanovením § 72b odst. 2 zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ řešil rušení meteorologických radarů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) provozem WiFi zařízení na kmitočtu 5640 MHz. ČTÚ vydal výzvu k odstranění rušení. V některých případech bylo vydáno předběžné opatření k okamžitému vypnutí rušícího zařízení. V červenci 2009 ČTÚ zveřejnil na svých stránkách k této problematice Informaci pro provozovatele WiFi zařízení. V období od července do listopadu bylo takových případů rušení celkem 20. Lze konstatovat, že v poslední době je rušení meteorologických radarů méně časté. Rušení lze on-line pozorovat na stránce ČHMÚ.

Dne 30. listopadu 2009 vydal ČTÚ tiskovou zprávu k Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů. Úřad obdržel 2 návrhy na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za hlasové služby VoIP poskytované v datových sítích. Jedná se o případy, kdy nedostatečným zabezpečením softwaru VoIP ústředny došlo k neoprávněnému a podvodnému proniknutí do jejího systému a k uskutečnění vysokého počtu mezinárodních hovorů, které pak poskytovatel služby vyúčtoval účastníkovi. Přestože se zatím jedná o dva oznámené případy, vzhledem k výši škody, která byla tímto způsobena, a rovněž možnosti dalšího opakování, považuje ČTÚ za nezbytné upozornit veřejnost na tyto skutečnosti.

Digitalizace RTV

Dne 5. listopadu 2009 vyhlásil ČTÚ výběrové řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací. Cílem výběrového řízení je zajištění efektivního a účelného využívání dotčené části rádiového spektra a vytvořit tak podmínky pro další rozvoj nových digitálních služeb.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 10. prosince 2009 - čtvrtek, čteno 2463x

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Další články Český telekomunikační úřad

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji apl...

Žádostí o provozní a lokalizační údaje o...

Ne všechna volání z ciziny jsou roaminge...

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti oper...

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elek...

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro...

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o ...

Výsledky měření pokrytí signálem mobilní...

Přenositelnost telefonních čísel - jak b...

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě ...

Měření kvality připojení k internetu pře...

Měření pokrytí signálem mobilních sítí ž...

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příleži...

Provozní a lokalizační údaje operátorů z...

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz bud...

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 20...

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s ...

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o ...

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro roz...

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve spo...

Mezinárodní roaming a síťová neutralita ...

Evropské harmonizované tísňové linky

Neférové praktiky ve smlouvách operátorů...

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřeh...

Férové a neférové praktiky telekomunikač...

Vodafone porušil zákaz agresivních obcho...

Operátor nemůže stornovat pro něj nevýho...