logo Český telekomunikační úřad

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

ČTÚ v letním období pravidelně registruje zvýšený počet stížností lidí, kteří jsou po návratu ze zahraniční dovolené nemile překvapeni výší faktury za uskutečněná volání. Na úrovni EU jsou regulovány pouze ceny roamingového volání, zatímco ceny mezinárodních odchozích hovorů zatím nikoliv.

Při roamingu uživatel české SIM karty nacházející se v zahraničí (ve členském státě EU) volá na českou SIM kartu nebo na SIM kartu některého jiného unijního poskytovatele služeb elektronických komunikací. Za takovéto volání nejsou volajícímu účtovány poplatky za roaming a volající platí stejnou cenu jako by platil za volání doma.

Pokud tedy český uživatel například tráví dovolenou v Chorvatsku a volá příbuzným do České republiky, nebo do předem zamluveného hotelu/penzionu jinde v Chorvatsku, například že se opozdí s příjezdem, jedná se o roamingové volání.

Stejně tak se jedná o roamingové volání i v případě, kdy uživatel na dovolené v Chorvatsku volá např. svému známému ze Slovenska, na jeho slovenské telefonní číslo.

Hodlá-li však uživatel české SIM karty aktuálně pobývající v České republice volat na unijní zahraniční telefonní číslo, a to bez ohledu na to, zda se volaný nachází na území České republiky, nebo jinde na území EU, jedná se o mezinárodní volání. To v současnosti není na úrovni Evropské unie regulováno a ceny jsou oproti roamingovému volání několikanásobně vyšší.

Pokud tedy uživatel s českou SIM na území ČR volá stejnému známému na jeho slovenské číslo, půjde o mezinárodní volání na Slovensko. A to bez ohledu na to, kde se volaný právě nachází (zda na Slovensku či jinde).

Problematická situace může nastat i při pobytu na dovolené v některých zahraničních destinacích, které sousedí s nečlenskými zeměmi EU, kdy nastavení mobilního telefonu umožní (automaticky) připojení na mobilní síť nečlenského státu a volající pak telefonuje v režimu neregulovaného roamingu.

Ceny za taková volání lze nalézt v ceníku operátorů a právě jejich výše (v řádech až několika desítek korun za minutu volání) je důvodem častého rozčarování po návratu z dovolené.

Další články k tématům - ceny - dovolená - poplatky - regulace - roaming - SIM - volání

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. srpna 2018 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad