logo Český telekomunikační úřad

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Uzavření smlouvy s mobilním operátorem na dobu určitou má nejen výhody, ale i omezení. Pozor na předčasné ukončení smlouvy - to je zpravidla spojeno s povinností k úhradě částky odpovídající součtu měsíčních plateb zbývajících do konce závazku - a to i v případě výpovědi smlouvy z důvodu přenesení čísla!

V souvislosti s aktuální nabídkou mobilních operátorů tzv. "neomezených" tarifů obvykle spojenou s přijetím závazku na 24 měsíců, pokládá ČTÚ za nezbytné připomenout a zdůraznit některá obecně platná doporučení, jimiž by se spotřebitelé při uzavírání smlouvy na dobu určitou měli řídit. Dalším podstatným bodem je otázka automatického prodloužení smlouvy, tzv. autoprolongace, kdy smlouva může být po uplynutí závazku automaticky prodloužena o další období.

Český telekomunikační úřad z veřejných zdrojů denně registruje informace o výrazném nárůstu počtu spotřebitelů/účastníků služeb elektronických komunikací, kteří se rozhodli využít současné příznivé cenové nabídky mobilních operátorů a využili uvedenou nabídku, i když je ve většině případů spojena s přijetím závazku na 24 měsíců.

ČTÚ však z dlouhodobých statistik právě na smlouvy se závazky eviduje nejvíce stížností od spotřebitelů, kteří v nich spatřují překážku v možnosti přejít k jinému operátorovi. Z tohoto důvodu ČTÚ považuje za nezbytné, právě s ohledem na zvýšený nárůst závazků uzavřených v těchto dnech, zdůraznit některá obecně platná doporučení, jimiž by se spotřebitelé při uzavírání smlouvy na dobu určitou měli řídit.

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že před uzavřením smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací je nutné se vždy pečlivě seznámit s návrhem smlouvy včetně jejich příloh, popř. si nechat prodávajícím vysvětlit nejasná ustanovení. Náležitosti uzavírané smlouvy upravuje § 63 zákona č. 127/2005., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Spotřebitel/účastník služeb elektronických komunikací by se měl při uzavírání smlouvy zaměřit především na informaci o tom, na jakou dobu je smlouva uzavírána, zda je možné smlouvu vypovědět a za jakých podmínek, zda a jakým způsobem dochází k automatickému prodloužení smlouvy a jaké důsledky může mít pro účastníka předčasné ukončení smlouvy.

Účastník by si měl uvědomit, že mnohdy lákavé nabídky (nabídka koncového zařízení za symbolickou cenu, zvýhodněná cena služby apod.) bývají obvykle spojeny s přijetím určitého závazku účastníka, který je sice specifikován ve smlouvě, ale nemusí být účastníku na první pohled zřejmý (např. závazek k dodržování minimálního měsíčního plnění). Účastník by tedy měl před uzavřením smlouvy pečlivě zvážit, zdali jsou pro něj nabízené podmínky skutečně výhodné a zdali bude schopen uvedeným závazkům dostát po celou dobu trvání smlouvy.

Při prvním uzavření smlouvy na dobu určitou pro danou službu elektronických komunikací nesmí tato doba přesáhnout dobu 24 měsíců. U některých tarifů či služeb je uplatňováno tzv. automatické prodloužení (autoprolongace) smlouvy o další, většinou stejně dlouhý závazek, což se může neomezeně opakovat, nebo smlouva bude převedena na smlouvu na dobu neurčitou, ale často již bez poskytnutých výhod, což může být pro účastníka rovněž nevýhodné.

O podmínkách prodloužení, ukončení či změny smlouvy je třeba se vždy zajímat již při jejím uzavírání a nenechat se odbýt tvrzením obchodníka, že to má smysl řešit až před uplynutím závazku, či před ukončením smlouvy. Informace musí být uvedeny v samotném návrhu smlouvy, na webových stránkách poskytovatele služby a prodávající je povinen tyto informace účastníkovi poskytnout.

Možnosti výpovědi smlouvy na dobu určitou před uplynutím sjednané doby upravují konkrétní podmínky dané smlouvy. Často je takové předčasné ukončení smlouvy spojeno s povinností uhradit částku odpovídající součtu měsíčních plateb za období zbývající do konce smluvního období.

Obdobné důsledky má i ukončení smlouvy v souvislosti s přenosem telefonního čísla. Pokud totiž účastník využil marketingovou akci nebo koupi zařízení za zvýhodněnou cenu, je po něm před takovým ukončením smlouvy zpravidla požadována částka odpovídající výši slevy či zvýhodnění, které účastník získal.

Bez sankce je možno smlouvu ukončit pouze v případě, že neakceptuje řádně oznámený návrh poskytovatele, jímž dochází k podstatné změně smluvních podmínek, nebo jiných ustanovení představujících pro účastníka zhoršení jeho postavení.

Závěrem ČTÚ připomíná, že na smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací se uplatní rovněž obecná ustanovení o spotřebitelských smlouvách obsažená v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, kde je mimo jiného upraveno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. na internetu či po telefonu).

Další články k tématům - operátor - tarif - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. června 2013 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad