logo Český telekomunikační úřad

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

ČTÚ a CZ.NIC představuji Netmetr - nástroj pro detailní testování mobilního a WiFi připojení k internetu. Je určen široké veřejnosti i operátorům, kteří tak mohou získat rychlou zpětnou vazbu o kvalitě svých mobilních datových služeb.

Netmetr je určen nejširší veřejnosti, která si jejím prostřednictvím může kdykoli otestovat rychlost i celkovou kvalitu svého připojení k Internetu. Výsledky měření jsou dostupné (v anonymizované podobě) jako otevřená data pro následné vyhodnocení kýmkoli, kdo o to má zájem.

Pro ČTÚ je tato služba pomůckou, umožňující detekovat případné problémy s kvalitou připojení k Internetu, a následně je zkoumat s využitím vlastních profesionálních postupů měření.

Uživatelé mohou využívat službu Netmetr dvěma různými způsoby:

Spotřebitel tak získává nástroj pro okamžité otestování kvality svého připojení. Získané výsledky může okamžitě porovnat s průměrnými výsledky, kterých dosahují konkrétní operátoři.

V případě použití browseru je měřena průměrně dosahovaná rychlost a latence připojení (tzv. ping) toho připojení, které uživatel právě využívá. Může se tedy jednat jak o pevné, tak i o mobilní (eventuelně nomadické) připojení.

V případě mobilní aplikace na mobilním telefonu může být měřena i síla signálu mobilní sítě a vyhodnocovány i další parametry této sítě (jako konkrétní technologie pro přenos dat, umístění základnových stanic a uživatelského terminálu). Na platformě Android si uživatel může vyžádat také provedení podrobnějšího testu kvality svého připojení, které ověřuje dodržování pravidel síťové neutrality (tzv. NDT test).

Výsledky, které služba Netmetr poskytuje, je třeba chápat jako potenciál té přípojky, na které je měření prováděno. Nikoli jako rychlost, kterou bude uživatel dosahovat při praktickém využívání své přípojky - například pro sledování videa, stahování souborů, přenosu zpráv elektronické pošty atd.

Jde o záměr, opírající se i o  samotný princip měření, který spočívá v hodnocení přenosu jen mezi koncovým zařízením uživatele a měřícími servery, umístěnými v peeringovém centru NIX.CZ. Tím je zohledněna jak rychlost "poslední míle" (neboli rychlost samotné koncové přípojky uživatele), tak i dostatečné dimenzování sítě příslušného poskytovatele. Naopak je tím eliminován vliv konkrétního zdroje dat, který se může nacházet již mimo síť poskytovatele a jeho působnost, a v praxi se chovat jako tzv. úzké hrdlo (negativně ovlivňující celkovou rychlost přenosu a dostupnost služby).

Pomocí služby NetMetr si každý uživatel může sám ohodnotit potenciál své přípojky a její celkovou kvalitu. Výsledky od různých uživatelů téhož poskytovatele pak společně vypovídají o potenciálu sítě tohoto poskytovatele. Takovýto "celkový pohled" na potenciál určité sítě ale může být ovlivněn dalšími faktory. Například často (strojově) opakovanými měřeními, které ovlivňují výsledné průměry, nebo různými účelovými měřeními.

Aby služba Netmetr předešla takovýmto účelovým vlivům a ovlivňování zejména u mobilních sítí, používá dvě skupiny opatření pro "čištění" dat, získaných měřením.

První z nich  označuje jako "nevěrohodné" takové výsledky, které v něčem nesplňují požadavky na ně kladené. Například když nejsou řádně dokončené, neodpovídají možnostem použité technologie atd.

Druhou skupinou opatření pak je agregace vícenásobných měření - všechna měření, provedená ve stejné oblasti krátce po sobě (během krátkého časového intervalu) jsou agregována (sloučena) do jednoho měření s průměrem získaných hodnot.

Výsledky všech měření, které služba NetMetr provede, jsou k dispozici v podobě tzv. otevřených dat, dostupných na webovém portále služby. Samozřejmě jsou zveřejňována až po své anonymizaci, neboli po odstranění všech údajů, které by umožnily identifikaci konkrétních uživatelů. Tato data pak může využít kdokoli, kdo o ně má zájem.

Součástí otevřených dat jsou skutečně všechna získaná data. Proces čištění se na nich projevuje nastavením příznaku (zda jsou či nejsou "věrohodné") a uvedením důvodu (u těch výsledků, které byly shledány nevěrohodnými).

ČTÚ doufá, že aplikace Netmetr bude užitečným nástrojem nejen pro širokou veřejnost, ale že její využití ocení i operátoři, kteří tak získají velmi rychle zpětnou vazbu ohledně kvality svých sítí.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 18. května 2016 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
tesena fest 2018